Cosán nascleanúna

Duaiseanna do shaol glas na cathrach - 23/02/2009

Ainmníodh Stócólm is Hamburg mar na chéad "príomhchathracha glasa" Buann Búdaipeist duais Seachtain Eorpach na luaineachta.

Le 74% de dhaonra an AE ina gcónaí i gcathracha is i mbailte le breis is 5 000 áitritheoir, níor mhó riamh an gá le forbairt chathrach ghlan, inbhuanaithe. Tá faoin AE taobhú leis sin go díreach leis an duais Eorpach do phríomhchathracha glasa English. Taobhaíonn an dámhachtain - teideal na 'príomhchathrach glaise' go ceann bliana - le saol na cathrach a bhíonn cairdiúil don chomhshaol agus aithníonn sí iarrachtaí na n-údarás áitiúíl chun fadhbanna comhshaoil a réiteach.

Stócólm is Hamburg na chéad chathracha a bhuaigh an teideal. Príomhchathair na Sualainne a bheidh mar an b Príomhchathair Ghlas Eorpach i 2010 English, is tiocfaidh seal Hamburg i 2011 English.

Maidir le feabhas ar fhiúntas an tsaoil trí íonú uisce, laghdú ar fhothram, córas comhtháite dramhaíola, córas táillí cúngaigh, breis limistéar do chaitheamh aimsire, amhail tránna folctha, is mór a chuaigh clár fairsing Stócólm i gcion ar an ngiúiré.

Tá sármhianach aeir i Hamburg, mar a bhfuil cónaí ar 1.8 milliún duine. Ach an t-am seo b'iad bearta coigilte fuinnimh na cathrach i bhfoirgnimh phoiblí a bhuaigh an duais.

Chuaigh duais shuntasach eile - duais Sheachtain Eorpach na luaineachta - go Búdaipeist as a cuid iarrachtaí i rith na sheachtain na luaineachta English chun feasacht an phobail a ardú faoi thruailliú aeir i ngeall ar thrácht, is chun taobhú le malairtí níos glaine.

De bhreis ar raon imeachtaí chun tacú le hiompar cathrach inbhuanaithe - ina measc "rás iomalartaithe cliste" inar thaispeáin maithe is móruaisle cnuaisciúnacht an iompair phoiblí - thug an phríomhchathair Ungárach roinnt bearta buana isteach. Ina measc bhí méadú ar limistéar coisithe lár an bhaile, bonneagar iompair phoiblí níos fearr agus lánaí rothar nua is saoráidí "páirceála is taistil". Almada na Portaingéile agus príomhchathair na Cróite, Ságrab, a bhí sa dara háit.

Agus í ina hócáid bhliantúil ó 2002 i leith, is ó 16 go 22 Meán Fómhair a bhíonn Seachtain Eorpach na luaineachta ar siúl, d'fhonn tacú leis an luaineacht inbhuanaithe. Díreoidh an chéad seachtain luaineachta eile ar thionchar an iompair chathrach ar an athrú aeráide. I measc na ngníomhaíochtaí arís beidh bóithre ar fud na hEorpa a dhúnadh do charranna.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links