Cesta

Ceny za zlepšení životního prostředí ve městě - 23/02/2009

Prvními zelenými městy budou Stockholm a Hamburk. Budapešť získala cenu Evropského týdne mobility.

V současné době žije ve velkoměstech či městech s více než 5 000 obyvatel 74 % populace Evropské unie. Proto je dnes potřeba ekologického a udržitelného rozvoje měst větší, než kdy předtím. Právě to se EU snaží podporovat prostřednictvím ceny Evropské zelené město English. Udílením titulu „zelené město“ roku se podporuje vytváření ekologičtějších životních podmínek ve městech a zároveň se tak oceňují snahy místních orgánů o řešení problémů životního prostředí.

Prvními laureáty této ceny se staly Stockholm a Hamburk. Švédské hlavní město bude Evropským zeleným městem v roce 2010 English a Hamburk se bude tímto titulem honosit v roce 2011 English.

Porotu oslovil především rozsáhlý program Stockholmu na zlepšení kvality života zlepšením čištění vody, snižováním hluku, zavedením integrovaného systému pro nakládání s odpadem, systému mýtného ke zmírnění přetíženosti dopravy a rovněž iniciativami v oblasti rekreace (např. zušlechtění pláží).

Hamburk, v němž žije 1,8 milionu lidí, se může pochlubit vynikajícím ovzduším. Cenu však tentokrát získal za opatření na úsporu energie ve veřejných budovách.

Jiné známé ocenění – cena Evropského týdne mobility – bylo uděleno Budapešti za úsilí, které během týdne mobility English vyvinula ke zvýšení informovanosti občanů o znečišťování ovzduší dopravními prostředky a k propagaci ekologičtějších alternativ.

Maďarské hlavní město uspořádalo celou řadu akcí na podporu udržitelné městské dopravy, včetně soutěže v ekologičtějším dojíždění, v němž známé osobnosti názorně ukazovaly efektivitu veřejné dopravy. Kromě toho však Budapešť zavedla několik trvalých opatření. Patří k nim například rozšíření pěší zóny v centru města, zlepšení infrastruktury městské hromadné dopravy, vytvoření nových cyklostezek a vybudování záchytných parkovišť. Těsně za vítěznou Budapeští se umístilo portugalské město Almada a chorvatský Záhřeb.

Evropský týden mobility se již od roku 2002 každoročně koná od 16. do 22. září a jeho cílem je podporovat udržitelnou mobilitu. Příští týden mobility se zaměří na vliv městské dopravy na změnu klimatu. Mimo jiné budou silnice po celé Evropě opět uzavřeny motoristům.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy