Sökväg

EU tar pulsen på konsumentmarknaderna - 02/02/2009

Konsument som skannar in priser i ett snabbköp ©EC

Var tredje europé är missnöjd med el- och gasbolagen visar en ny konsumentundersökning.

En EU-undersökning visar att de flesta européer är missnöjda med kollektivtrafiken i städerna. Många klagar dessutom på energiföretag och banker. Även post och fast telefoni skulle kunna bli bättre.

I EU:s andra årliga konsumentresultattavla English pekas det ut tre sektorer som orsakar mest irritation hos konsumenterna – energi, banktjänster och kollektivtrafik.

Enligt konsumentkommissionär Meglena Kuneva är det oroväckande att tre tjänstesektorer som spelar en sådan central roll i människors liv får så dåliga betyg. Hon nämnde särskilt de höga elpriser som hushållen måste betala och meddelade att hon tänker titta närmare på situationen tillsammans med energiföretagen.

EU-kommissionen har undersökt hundratals produkter och tjänster – från livsmedel och kläder till Internettjänster – med hjälp av fem nyckelfaktorer: pris, klagomål, konsumenttillfredsställelse, säkerhet och möjlighet att byta leverantör. Varor får generellt bättre betyg än tjänster.

Det största missnöjet gällde städernas bussar, tåg och spårvagnar. Mindre än hälften av de tillfrågade var nöjda med kollektivtrafiken. Var fjärde konsument har lämnat in ett klagomål.

Priserna är den viktigaste orsaken till att el- och gasleverantörerna får så dåliga betyg – mer än var tredje konsument är missnöjd med sitt energibolag. Runt 60 % angav att priserna hade ökat, bara 3–4 % tyckte att priserna hade gått ner.

Energisektorn är också det område där konsumenterna är mest benägna att byta leverantör. Att kunna byta leverantör är viktigt för att man ska kunna upprätthålla konkurrensen på marknaden.

Undersökningen visar att det råder stora skillnader mellan bankernas avgifter och räntor i EU, den inre marknaden till trots. Konsumenterna tycker att det är svårt att jämföra bankernas tjänster, och andelen bankkunder som byter bank är låg.

Av rapporten framgår också att detaljhandeln över nationsgränserna stagnerar. Den gränsöverskridande försäljningens andel har inte ökat sedan 2006.

Syftet med EU:s konsumentresultattavla är att hitta den gemensamma marknadens svaga punkter. Årets undersökning är bredare än i fjol, då man bara granskade tre sektorer.

Konsumenterna och EU

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar