Navigačný riadok

Čo si myslia európski spotrebitelia? - 02/02/2009

Zákazník s prenosnou čítačkou cien ©EK

Tretina Európanov je nespokojná so spoločnosťami predávajúcimi plyn a energie.

Podľa prieskumu EÚ je väčšina Európanov nespokojná s autobusovou a vlakovou dopravou vo svojich mestách. Veľa občanov sa takisto sťažuje na banky a spoločnosti predávajúce plyn a energie Prevádzkovatelia pevných telefónnych liniek a poštových služieb majú takisto čo zlepšovať.

V druhej ročnej správe o hodnotení spotrebiteľských trhov English sa identifikujú tri oblasti, ktoré sú z hľadiska spotrebiteľov vnímané ako najproblematickejšie – energie, banky a mestská doprava.

Komisárka pre ochranu spotrebiteľov Meglena Kunevová vyjadrila pri vyhlasovaní výsledkov prieskumu svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že tieto tri oblasti, ktoré zohrávajú v živote ľudí ústrednú úlohu, dosiahli také zlé výsledky. Kunevová informovala o svojom zámere preskúmať situáciu s dodávateľmi energií, pričom uviedla, že poplatky za elektrinu predstavujú významnú časť rodinných výdavkov.

Pri prieskume, ktorý sa týkal stoviek produktov a služieb (od potravín a oblečenia až po poskytovateľov internetu) použila Komisia päť základných ukazovateľov. cenu, počet sťažností, spokojnosť zákazníkov, bezpečnosť a jednoduchosť zmeny dodávateľa. Vo všeobecnosti možno povedať, že produkty dopadli lepšie ako služby.

Najviac sa spotrebitelia sťažovali na dopravu v mestách a prímestských častiach. Len necelá polovica opýtaných bola spokojná s autobusovou, električkovou alebo vlakovou dopravou. Štvrtina respondentov podala na služby sťažnosť.

Ceny sú jedným z hlavných dôvodov, prečo spoločnosti predávajúce elektrinu a plyn dosiahli tak slabé výsledky – menej ako dve tretiny spotrebiteľov je spokojných so svojím dodávateľom energie. Približne 60 % spotrebiteľov informovalo o zvyšovaní cien zo strany svojho dodávateľa energie, zatiaľ čo iba 3 – 4 % o znižovaní cien.

Sektorom, kde je najmenej pravdepodobné, že spotrebitelia prejdú k inému dodávateľovi, je sektor energetiky. Možnosť zmeny dodávateľa hrá kľúčovú úlohu pri udržaní zdravej konkurencie.

Z prieskumu vyplýva, že napriek spoločnému trhu vládnu v EÚ veľké rozdiely v bankových poplatkoch a úrokových sadzbách. Spotrebitelia uviedli, že majú problémy s porovnávaním bankových produktov a len málo z nich zmenilo svoju banku.

Zo správy ďalej vyplýva, že cezhraničný maloobchod stagnuje. Jeho podiel sa od roku 2006 nezvýšil.

EÚ vypracovalo prieskum ako nástroj na identifikáciu nedostatkov spoločného trhu. Tohtoročný prieskum bol rozsiahlejší ako vlaňajší, ktorý zahŕňal iba tri odvetvia.

Spotrebitelia a EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy