Navigointipolku

Kuluttajien mielipiteet mittarissa - 02/02/2009

Asiakas tarkistaa hintoja skannerilla©EY

Yksi kolmesta eurooppalaisesta on tyytymätön sähkö- ja kaasuyhtiöihin.

EU:n tutkimuksen mukaan valtaosa eurooppalaisista on tyytymättömiä oman paikkakuntansa bussi- ja junaliikennepalveluihin ja suuri osa myös energiayhtiöihin ja pankkeihin. Kuluttajien mielestä myös kiinteän linjan puhelinpalveluissa ja postipalveluissa on parantamisen varaa.

Tämänvuotisen kuluttajamarkkinoiden tulostaulun English mukaan eniten harmaita hiuksia kuluttajille aiheuttaa kolme alaa: energia-ala, pankkipalvelut ja joukkoliikenne.

Kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva totesi tulostaulun julkistamistilaisuudessa olevansa huolissaan siitä, että nämä kolme ihmisten elämässä niin keskeistä palvelualaa saavat huonoja arvosanoja. Hän ilmoitti komission suunnitelmista tutkia tarkemmin voimayhtiöiden tilannetta ja mainitsi erityisesti sähkölaskujen suuren osuuden kotitalouksien menoista.

Tutkimuksessa tarkasteltiin satoja tuotteita ja palveluita ruuasta ja vaatteista internetpalveluihin. Niitä arvioitiin viidellä indikaattorilla: hinta, valitukset, tyytyväisyys, turvallisuus ja palveluntarjoajan vaihtamisen helppous. Yleensä tuotteet saivat parempia arvioita kuin palvelut.

Eniten valitettiin kaupunki- ja lähiliikenteestä. Tutkimukseen osallistuneista vähemmän kuin puolet kertoi olevansa tyytyväisiä bussi-, juna- tai raitiovaunuliikenteeseen. Yksi neljästä oli jopa tehnyt valituksen liikennepalveluista.

Kuluttajista alle kaksi kolmasosaa oli tyytyväisiä sähkön- ja kaasuntoimittajaansa. Tyytymättömyyttä aiheuttivat erityisesti korkeat hinnat. Noin 60 % vastaajista mainitsi hinnankorotukset ja ainoastaan noin 3-4 % totesi hintojen laskeneen.

Energiantoimittajaa vaihdetaan yleensä hyvin harvoin. Mahdollisuus vaihtaa toimittajaa on kuitenkin tärkeää energiamarkkinoiden kilpailukyvyn kannalta.

Tutkimuksessa havaittiin suuria eroja palvelumaksuissa ja korkotasoissa eri puolilla EU:ta sisämarkkinoista huolimatta. Kuluttajien mielestä pankkituotteiden vertailu on hankalaa, ja pankkia vaihdetaankin harvoin.

Raportin mukaan valtioiden rajat ylittävä vähittäiskauppa on hiipumassa. Sen osuus ei ole kasvanut sitten vuoden 2006.

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulun avulla halutaan paljastaa EU:n sisämarkkinoiden heikot kohdat. Tämän vuoden tulostaulu on laajempi kuin viimevuotinen, jossa tarkasteltiin vain kolmea alaa.

Kuluttajat ja EU

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä