Navigatsioonitee

Euroopa tarbijate arvamus - 02/02/2009

Ostja hindade kontrollimiseks käsiskännerit kasutamas ©EC

Iga kolmas eurooplane ei ole rahul energia- ja gaasiettevõtetega.

ELi uuringust nähtub, et enamik eurooplastest ei ole rahul bussi- ja trammiteenustega oma kodulinnas ning suur osa neist kurdab energiaettevõtete ja pankadega seonduva üle. Samuti on arenguruumi tavatelefoni- ja postiteenuste osas.

Teises iga-aastases ELi tarbijaturu tulemustabelite uuringus English määratletakse kolm valdkonda (energeetika, pangandus ja linnatransport), mis tarbijatele kõige rohkem peavalu põhjustavad.

Tulemuste teatamisel avaldas tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva kahetsust, et kolm inimeste igapäevaelus nii keskset teenust on saanud neilt nii halva hinnangu. Ta teavitas kavast uurida olukorda seoses energiaettevõtetega, nimetades põhjusena leibkondade eelarvest suure osa neelavaid elektriarveid.

Komisjon võrdles sadu tooteid ja teenuseid (toidust ning riietest kuni Interneti-teenusteni) viie võtmenäitaja osas, milleks on: hind, kaebused, rahulolu, ohutus ja teenusepakkuja vahetamise lihtsus. Üldises plaanis hinnati kaupu teenustega võrreldes kõrgemalt.

Enamik kitsaskohtadest oli seotud transpordiga linnades ja nende lähiümbruses. Ainult vähem kui pooled küsitletutest ütlesid, et nad on kohalike busside, rongide või trammidega rahul. Iga neljas inimene kaebas lisaks ka teenuste halva kvaliteedi üle.

Kõrged hinnad on üks peamistest põhjustest, miks elektri- ja gaasiettevõtete üle kõige rohkem nuriseti. Nimelt on üksnes vähem kui kaks kolmandikku tarbijatest oma majapidamist varustava energiaettevõttega rahul. Ligikaudu 60 % küsitletutest märkis hinnatõusu, vaid 3–4 % arvates olid hinnad langenud.

Energia on ka valdkond, kus tarbijad kõige väiksema tõenäosusega teenusepakkujat vahetavad. Vahetusvõimalus on aga turgude konkurentsivõime säilitamise seisukohast väga oluline näitaja.

Uuringu käigus selgus, et olenemata ühisturust on pankade poolt nõutavad teenustasud ja intressimäädad ELis väga erinevad. Tarbijatel on keeruline pangateenuseid võrrelda ning üksnes väike arv tarbijaid soovib teenusepakkujat vahetada.

Aruande kohaselt piiriülene jaekaubandus kiratseb. Piiriülese kaubanduse osakaal ei ole alates 2006. aastast suurenenud.

EL koostas kõnealuse uuringu ühisturu puuduste määratlemiseks. Käesoleva aasta tulemustabel on laiaulatuslikum kui eelmise aasta oma, mis hõlmas üksnes kolme sektorit.

Tarbijad ja EL

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad