Cesta

Nakupující se skenerem na zjišťování cen ©ES

Každý třetí Evropan je nespokojen s dodavateli elektřiny a plynu.

Podle průzkumu EU je většina Evropanů nespokojena s autobusovou a vlakovou dopravou v jejich regionu a velká část má výhrady ke službám poskytovaným energetickými společnostmi a bankami. Zlepšení by občané uvítali i u poskytovatelů telefonních služeb po pevných linkách a na poštách.

Jak ukazuje druhý výroční spotřebitelský průzkum EU English, nejvíce spotřebitelům vadí situace ve třech oblastech – v dodávce energie, bankovnictví a městské dopravě.

Komisařka EU pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva vyjádřila znepokojení nad tím, že tři z tak pro občany klíčových oblastí dosáhly tak špatných výsledků. Oznámila, že v oblasti energetických společností bude situace prošetřena kromě jiného proto, že v rozpočtu domácností představují platby za energii významný podíl.

Průzkum Evropské komise zachycuje stovky produktů a služeb – od potravin a oblečení po internetové služby – a hodnotí je pomocí pěti ukazatelů: ceny, množství stížností, úrovně spokojenosti, bezpečnosti a podle toho, zda spotřebitelé čelí obtížím, chtějí-li změnit dodavatele. Obecně v průzkumu dopadlo lépe zboží než služby.

Většina negativních reakcí se týká městské a příměstské dopravy. S autobusovou, vlakovou a tramvajovou dopravou není spokojena ani polovina dotázaných. Každý čtvrtý už si na ně někdy stěžoval.

Jedním z hlavních důvodů, proč se dodavatelé elektřiny a plynu umístili na konci tabulky, jsou ceny. S dodavateli není spokojena ani třetina dotázaných spotřebitelů. Asi 60 % dotazovaných uvedlo, že došlo k nárůstu cen, a pouze 3–4 % zaznamenaly pokles.

V této oblasti také lidé nejméně mění dodavatele. Možnost změnit dodavatele je přitom pro konkurenceschopnost trhu zásadní.

U výše bankovních poplatků a úrokových sazeb průzkum odhalil velké rozdíly, které přetrvávají navzdory společnému trhu EU. Spotřebitelům činí obtíže porovnávat bankovní produkty a jen málo z nich se rozhodne přejít k jiné bance.

Výsledky průzkumu také poukazují na skutečnost, že přeshraniční maloobchodní prodej stagnuje. Od roku 2006 se jeho podíl nezvýšil.

EU tento průzkum zavedla k odhalování slabin společného trhu. Letošní průzkum je rozsáhlejší než loni, kdy zahrnoval pouze tři sektory.

Spotřebitelé a EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy