Sökväg

Nytt globalt klimatavtal - 28/01/2009

Enligt EU kommer handeln med utsläppsrätter att bli ett viktigt instrument i kampen mot klimatförändringen.

I ett ställningstagande English inför de stundande internationella klimatförhandlingarna säger EU-kommissionen att växthuseffektens globala kostnader kommer att rusa i höjden under de kommande åren och öka med 175 miljarder euro fram till 2020. Över hälften av dessa kostnader kommer att drabba utvecklingsländer som Kina och Indien.

EU och andra ekonomiska stormakter bör hjälpa till att täcka utvecklingsländernas kostnader för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Kommissionen lägger fram flera lösningar för hur en sådan internationell finansiering skulle kunna gå till. Bland annat föreslås att ländernas bidrag till kostnaderna ska styras av deras BNP och utsläppsnivåer. En annan möjlighet är att auktionera ut utsläppsrätter på en internationell koldioxidmarknad.

I gengäld skulle alla utvecklingsländer – utom de allra fattigaste – begränsa sin utsläppsökning med hjälp av utvecklingsstrategier som medför mindre växthusgaser. En strategi kan vara att stoppa skövlingen av tropisk skog, eftersom träd och växter binder koldioxid.

EU har redan tagit krafttag på eget initiativ DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski för att göra något åt klimatförändringarna genom att minska sina utsläpp och vill nu gärna bygga vidare på de framgångar som uppnåddes vid förhandlingarna i Köpenhamn i december. FN vill med sin klimatkonferens säkerställa ett förnyat och mer ambitiöst internationellt engagemang i kampen mot klimatförändringen. Det nuvarande avtalet – Kyotoprotokollet – upphör att gälla i slutet av 2012.

EU vill att utvecklingsländerna ska åta sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med totalt 30 % fram till 2020 (jämfört med 1990 års nivåer). Enligt EU:s förslag ska varje lands bidrag styras av dess BNP, befolkning, utsläppsnivå och tidigare ansträngningar när det gäller minskning av utsläpp, och man bör förstås se till att åtagandena verkligen uppfylls.

Enligt kommissionen kommer dessutom handeln med utsläppsrätter att bli ett viktigt instrument. Kommissionen vill därför skapa en internationell koldioxidmarknad. Allt fler länder, däribland USA, Nya Zeeland och Australien, har planer på att införa system liknande EU:s koldioxidmarknad English, som infördes 2005. EU:s system begränsar de totala koldioxidutsläppen, samtidigt som företagen själva får köpa och sälja utsläppsrätter.

Vissa klimatförändringar är oundvikliga. Köpenhamnsavtalet bör därför utformas så att det hjälper länderna att anpassa sig. Dessutom krävs stöd till fattiga länder som hotas av extrema väderhållanden som torka, oväder och översvämningar.

Kommissionens förslag, som lades fram den 28 januari, kommer att diskuteras av EU:s ledare och Europaparlamentet under de kommande månaderna.

Mer om FN:s ramkonvention om klimatförändringar English.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar