Navigačný riadok

Nová globálna dohoda o zmenách klímy - 28/01/2009

EÚ predpokladá, že obchodovanie s uhlíkovými emisiami zohrá dôležitú úlohu v boji proti zmenám klímy.

Komisia vo svojom oznámení English vypracovanom pred medzinárodnými rokovaniami o klíme uvádza, že celosvetové náklady spojené s globálnym otepľovaním budú prudko stúpať a v roku 2020 dosiahnu hodnotu 175 miliárd eur. Viac ako polovicu tejto sumy budú potrebovať rozvojové krajiny (napr. Čína a India).

EÚ a iné ekonomické veľmoci by sa mali podieľať na úhrade nákladov spojených so znižovaním skleníkových plynov, ktoré do ovzdušia vypúšťajú rozvojové krajiny.

V dokumente sa navrhujú viaceré možnosti zvýšenia medzinárodného financovania vrátane požiadavky, aby krajiny prispievali v závislosti od svojich finančných príjmov a miery emisií. Ďalšou možnosťou je obchod s niektorými emisnými kvótami na trhu s uhlíkovými emisiami.

Rozvojové krajiny (s výnimkou tých najchudobnejších) by zas mali obmedziť rast emisií prostredníctvom prijatia takých rozvojových stratégií, ktoré prinášajú zníženie produkcie skleníkových plynov. Tieto stratégie by mali zahŕňať obmedzovanie odlesňovania v tropických oblastiach, keďže stromy a rastliny absorbujú kysličník uhličitý.

EÚ už prijala svoje vlastné významné opatrenia DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski na boj proti zmenám klímy a podnikla kroky na zníženie emisií. Únia chce na tieto úspechy nadviazať počas decembrových rokovaní v Kodani. OSN, ktoré túto konferenciu organizuje, chce zabezpečiť nový a ambicióznejší globálny záväzok v boji proti zmenám klímy. Platnosť súčasnej zmluvy – Kjótskeho protokolu – vyprší na konci roku 2012.

EÚ vyzve vyspelé krajiny, aby sa zaviazali, že do roku 2020 celkovo znížia emisie skleníkových plynov o 30 % (v porovnaní s rokom 1990). Úroveň zníženia by sa určovala individuálne a závisela by od finančných príjmov daného štátu, jeho úrovne emisií a predošlých opatrení zameraných na ich zníženie. Dodržiavanie pravidiel by sa monitorovalo a ich uplatňovanie by sa striktne presadzovalo.

Komisia počíta s tým, že obchod s emisiami bude mať veľkú úlohu v boji proti zmenám klímy. Preto sa bude snažiť o vybudovanie globálneho trhu s uhlíkovými emisiami. Čoraz viac krajín (napr. USA, Nový Zéland, Austrália) skúma možnosti vytvorenia systémov, ktoré sú podobné trhu EÚ s uhlíkovými emisiami English, zavedenému v roku 2005. Systém limituje celkové množstvo emisií CO2 a umožňuje, aby podniky medzi sebou obchodovali s kvótami.

Keďže istá miera zmeny klímy je neodvratná, kodanská dohoda by mala poskytnúť rámec pomoci krajinám v ich snahe prispôsobiť sa tejto zmene. Zmluva by takisto mala poskytnúť pomoc chudobným krajinám, ktoré si vedia len ťažko poradiť s extrémnym počasím (sucho, búrky, povodne atď.).

Komisia predstavila svoje návrhy 28. januára. Európski lídri ich majú prediskutovať v najbližších mesiacoch.

Viac o rámcovom dohovore OSN o zmene klímy English.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy