Navigointipolku

Tavoitteena uusi maailmanlaajuinen ilmastosopimus - 28/01/2009

EU kaavailee päästökaupalle keskeistä roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja varten laaditussa Euroopan komission toimintasuunnitelmassa English ennustetaan, että maapallon lämpenemisen ehkäisemisestä aiheutuvat kustannukset lisääntyvät lähivuosina voimakkaasti. Vuoteen 2020 mennessä vuosikustannusten arvioidaan kasvavan jopa 175 miljardilla eurolla, ja lisälaskusta yli puolet lankeaa kehitysmaille, kuten Kiinalle ja Intialle.

Jotta kehitysmaat pystyvät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään, ne tarvitsevat EU:lta ja muilta teollisuusmailta rahoitusapua päästövähennyksistä aiheutuviin kustannuksiin.

Komission suunnitelmassa esitetään eri vaihtoehtoja kansainvälisen rahoituksen lisäämiseksi. Maakohtainen maksuosuus voidaan laskea esimerkiksi kansantuotteen ja päästöjen määrän mukaan. Vaihtoehtoisesti voidaan käydä kauppaa hiilidioksidin päästöoikeuksilla.

Kehitysmaiden – kaikkein köyhimpiä lukuun ottamatta – on puolestaan hillittävä päästöjen kasvua siirtymällä toimintamalleihin ja menetelmiin, jotka synnyttävät vähemmän kasvihuonekaasuja. Tärkeää on muun muassa pysäyttää trooppisten metsien väheneminen, sillä puut ja muut kasvit sitovat hiilidioksidia.

EU itse on jo toteuttanut monia päästövähennyksiin ja ilmastonmuutoksen jarruttamiseen tähtääviä toimia DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski. Näitä kokemuksia halutaan hyödyntää Kööpenhaminan kokouksessa joulukuussa. YK:n kokouksen tavoitteena on saada kansainvälinen yhteisö sitoutumaan uusiin, entistä kunnianhimoisempiin ilmastotavoitteisiin. Nykyinen ilmastosopimus – Kioton pöytäkirja – on voimassa vuoden 2012 loppuun.

EU toivoo teollisuusmaiden sitoutuvan toteuttamaan keskimäärin 30 prosentin päästövähennykset vuoteen 2020 mennessä (vuoden 1990 päästöihin verrattuna). Tavoitetasoon vaikuttavat maan kansantuote, väestömäärä, päästöjen määrä ja aiemmat päästöjen vähennystoimet. Sitoumusten toteutuminen ja seuranta on syytä varmistaa.

Komission suunnitelmassa esitetään päästökaupan laajentamista ja maailmanlaajuisten hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinoiden perustamista. Vuonna 2005 käyttöön otettua EU:n päästökauppajärjestelmää English vastaavia mekanismeja suunnitellaan muun muassa Yhdysvalloissa, Uudessa Seelannissa ja Australiassa. EU:n järjestelmässä hiilidioksidin kokonaispäästöjä rajoitetaan, mutta yritykset voivat käydä päästöoikeuksilla kauppaa keskenään.

Koska ilmasto väistämättä muuttuu, Kööpenhaminan sopimuksella on syytä luoda myös järjestelmä, jonka avulla voidaan tukea sopeutumistoimia. Tukea tarvitsevat myös sellaiset köyhät maat, jotka joutuvat erityisen herkästi kärsimään sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista, helleaalloista tai kuivuudesta.

Komission ehdotus julkistettiin 28. tammikuuta. Seuraavassa vaiheessa se siirtyy EU:n jäsenmaiden johtajien ja EU-parlamentin käsiteltäväksi.

Ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus English.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä