Sti

Ny global aftale om klimaændringer - 28/01/2009

EU ser afgørende rolle for handel med emissionsrettigheder i kampen mod klimaændringer.

I et holdningsdokument forud for de internationale klimaforhandlinger siger Kommissionen, at udgifterne til at lægge låg på den globale opvarmning kan ventes at stige voldsomt i de kommende år. Den globale pris pr. år ventes at ligge 175 milliarder euro højere i 2020. Mere end halvdelen af beløbet skal bruges i udviklingslande som Kina og Indien.

EU og andre økonomiske magter bør påtage sig en del af udgifterne til at mindske drivhusgasserne fra udviklingslandene.

Dokumentet indeholder forskellige muligheder for at øge den internationale støtte – f.eks. at landene kan bidrage i forhold til indkomst og emissioner. En anden mulighed er at sælge emissionsrettigheder på et marked for kulstof.

Til gengæld bør alle udviklingslande – undtagen de fattigste – begrænse væksten i emissionerne ved at gå over til udviklingsstrategier, der indebærer mindre drivhusgas. Strategierne bør sørge for mindre tropisk afskovning, da planter og træer optager CO2.

Selv har EU allerede taget dramatiske skridt for at bekæmpe klimaændringerne ved at tage initiativ til at mindske emissionerne. Nu vil EU meget gerne bygge videre på succesen ved forhandlingerne i København i december. FN organiserer konferencen for at sikre en ny og mere ambitiøs global forpligtelse i kampen mod klimaændringer. Den gældende traktat – Kyotoprotokollen – udløber ved udgangen af 2012.

EU vil opfordre industrilandene til at forpligte sig til samlet at mindske drivhusgasemissionerne med 30 % senest i 2020 (i forhold til 1990). Forskellige lande skal bidrage i forskellig grad, alt efter indkomst, befolkning emissionsniveau og tidligere bestræbelser på at mindske emissioner. Det kræver både kontrol og håndhævelse.

Kommissionen ser også en stor rolle for emissionshandel, og den ønsker at skabe et globalt kulstofmarked. Et stigende antal lande, bl.a. USA, New Zealand og Australien overvejer at indføre ordninger i stil med EU's kulstofmarked, der blev indført i 2005. Ordningen lægger loft over de samlede CO2-emissioner, men giver virksomhederne mulighed for at købe og sælge emissionsrettigheder indbyrdes.

Da nogle klimaændringer er uundgåelige, bør Københavnaftalen også udstikke rammer, så landene kan tilpasse sig. Og den bør sikre støtte til fattige nationer, der er udsat for ekstreme vejrforhold som tørke, storm og oversvømmelser.

Kommissionens forslag, der blev fremlagt den 28. januar, vil blive diskuteret af ledere og lovgivere i EU i de kommende måneder.

Mere om FN's rammekonvention om klimaændringer

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links