Cesta

Na cestě k nové celosvětové dohodě o změně klimatu - 28/01/2009

EU vidí budoucnost v obchodování s emisemi oxidu uhličitého při snižování účinků změny klimatu.

Ve sdělení English, které Komise zveřejnila před zahájením mezinárodních rozhovorů o změně klimatu, se uvádí, že náklady na boj proti globálnímu oteplování budou pravděpodobně v příštích letech stoupat – do roku 2020 se roční výdaje zvýší až o 175 miliard eur. Více než polovina z této částky bude třeba pro rozvojové země, jako jsou Čína a Indie.

Evropská unie a další hospodářské velmoci by měly pomoci uhradit část nákladů na snižování skleníkových plynů, které produkují rozvojové státy.

Ve sdělení se uvádějí různé možnosti, jak zvýšit financování z mezinárodních zdrojů, včetně požadavku, aby země přispívaly podle svých finančních příjmů a množství emisí. Další z možností je obchod s povolenkami na trhu s emisemi.

Na oplátku by pak rozvojové země, kromě těch nejchudších, měly omezit růst objemu svých emisí přijetím rozvojových strategií, jež by pomohly produkovat méně skleníkových plynů. Strategie by měly zahrnovat omezování kácení tropických pralesů, jelikož stromy a rostliny oxid uhličitý pohlcují.

Evropská unie už sama významné kroky DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski v boji proti změně klimatu podniká a přijímá opatření ke snižování emisí. Nyní na ně chce navázat během rozhovorů v prosinci letošního roku v Kodani. OSN pořádá konferenci, během které by se mělo dosáhnout nové a ambicióznější celosvětové dohody v boji proti změně klimatu. Současný Kjótský protokol vyprší na konci roku 2012.

Evropská unie chce, aby se rozvinuté země zavázaly snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 celkově o 30 % (ve srovnání s množstvím v roce 1990). Příspěvky jednotlivých zemí by se lišily v závislosti na jejich příjmech, počtu obyvatel, množství emisí a na dřívějších snahách o snižování emisí. Dodržování těchto závazků by se sledovalo a prosazovalo.

Komise rovněž klade velký důraz na obchodování s emisemi a bude se snažit vytvořit celosvětový trh s emisemi oxidu uhličitého. Rostoucí počet zemí včetně USA, Nového Zélandu a Austrálie chce vytvořit podobný systém jako je trh s emisemi English, který EU zavedla v roce 2005. Tento systém stanovuje limity pro celkové emise CO2, avšak umožňuje podnikům, aby si mezi sebou prodávaly povolenky.

Jelikož určitá změna klimatu je nevyhnutelná, měla by dohoda z Kodaně také zajistit rámec, který by pomohl zemím se přizpůsobit. Rovněž tak by měla poskytnout podporu chudým zemím, jež často sužuje extrémní počasí, jako jsou sucha, bouře a záplavy.

O návrzích, které Komise předložila 28. ledna, budou v nadcházejících měsících diskutovat vedoucí představitelé a zákonodárci v členských státech EU.

Další informace o rámcové úmluvě OSN o změně klimatu English.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy