Sökväg

Målet för cancerscreening långt ifrån nått - 26/01/2009

Läkare undersöker en patients mammogram © Reporters

EU-länderna undersöker mindre än hälften av det rekommenderade antalet människor och riskerar därmed högre dödlighet i cancer.

EU:s hälso- och sjukvårdsministrar uppmanade EU-länderna 2003 att genomföra storskaliga screeningprogram i samhällsgrupper som på grund av ålder eller kön löper större risk att drabbas av cancer än andra grupper. Det är 22 länder som har infört sådana program för bröstcancer, 15 för livmoderhalscancer och 12 för kolorektalcancer. Dessa vanliga cancerformer kan ofta upptäckas med hjälp av relativt exakta och enkla metoder som cellprov och mammografi.

Ministrarna rekommenderade runt 125 miljoner hälsokontroller om året i målgrupperna. En ny EU-studie Englishfrançais visar emellertid att det bara har genomförts runt 51 miljoner sådana undersökningar, dvs. bara 41 % av vad som ansågs vara önskvärt. Av dessa undersökningar görs inte ens hälften på det sätt som rekommenderas.

Var tredje kvinna som dör i cancer har drabbats av bröst-, kolorektal- eller livmoderhalscancer. Hos män står kolorektalcancer för 11 % av alla dödsfall i cancer. Utan förebyggande åtgärder kommer dessa siffror att öka ytterligare i takt med att EU:s befolkning åldras.

Runt 3,2 miljoner av 500 miljoner européer har fått diagnosen cancer, som näst efter hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken. Bröstcancer står för runt 30 % av alla cancerfall bland kvinnor i EU och är därmed mycket vanligare än kolorektal- (13 %) och livmoderhalscancer (3 %). Hos män står kolorektalcancer för 13% av alla cancerfall.

Cancerfallen är ojämnt fördelade i EU. Belgien har högst förekomst av bröstcancer, medan Danmark har den högsta dödligheten. Rumänien har lägst förekomst och Spanien lägst dödlighet.

Mer om cancer i EU

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar