Navigatsioonitee

Vähi sõeluuringuid ei teostata piisaval määral - 26/01/2009

Arst uurib patsiendi mammogrammi © Reporters

ELis allutatakse vähi sõeluuringutele alla poole soovituslikust inimeste arvust ning suremus tõenäoliselt kasvab, kui ei võeta meetmeid.

2003. aastal soovitasid ELi tervishoiuministrid valitsustel koostada ulatuslikud sõeluuringute programmid inimeste jaoks, kellel on geneetilistel või ealistel põhjustel suurem oht vähki haigestuda. Rinnavähi osas on ülesande täitnud 22, emakakaela vähi osas 15 ja jämesoole vähi osas 12 riiki. Nimetatud üldesinevaid vähkkasvajaid võib sageli avastada suhteliselt täpsete ja lihtsate protseduuride abil, nagu näiteks Pap-test ja mammograafia.

Tervishoiuministrite soovituse kohaselt tuleks aastas uurida 125 miljonit sihtrühma kuuluvat inimest. Kuid äsjane ELi uuring Englishfrançais näitab, et teostatakse kõigest 51 miljonit skriinimist, mis moodustab soovitatavast arvust ainult 41 protsenti. Teostatavatest uuringutest tehakse vähem kui pooled järgides soovitatavat metoodikat.

Rinnavähk, kolorektaalne vähk ja emakakaela vähk koosvõetuna on naistel vähki suremise põhjuseks igal kolmandal juhul. Meeste puhul on kolorektaalne vähkkaksvaja vähist tingitud surma põhjuseks 11 protsendil juhtudest. Seoses ELi elanikkonna vananemisega need näitajad kasvavad, kui ei võeta ennetavaid meetmeid.

Vähk on surma põhjustajana südame-veresoonkonna haiguste järel teisel kohal. 500 miljonist eurooplasest on diagnoositud vähki umbes 3,2 miljonil. ELis on vähki põdevatel naistel umbes 30 protsendil juhtudel tegemist rinnavähiga, mis ületab oluliselt kolorektaalse ja emakakaela vähi esinemissagedust (vastavalt 13 ja 3 protsenti). Meestel on vähktõve korral 13 protsendil juhtudest tegemist kolorektaalse vähkkasvajaga.

Vähktõve esinemine ELis on ebaühtlane. Belgias on rinnavähi esinemissagedus kõige kõrgem, kuid suremus on kõrgeim Taanis. Rumeenias on madalaim esinemissagedus ja Hispaanias madalaim suremus.

Lugege täiendavalt vähktõve kohta ELis

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad