Sökväg

Sjöfart utan gränser - 21/01/2009

Hamnen i Bellview, Irland © EC

Kommissionen vill förenkla tullförfarandena för båtar som reser mellan EU-hamnar och skapa ett gemensamt havsområde utan gränser.

Lastbilar och godståg har i åratal kunnat åka fritt över gränserna i EU, men inte fartyg. Även om fartygen går direkt från ett EU-land till ett annat måste de igenom tullen. Det är kostsamt och orsakar stora förseningar.

Nu har EU-kommissionen lagt fram en plan för att förenkla proceduren English. Planen innehåller bl.a. ny lagstiftning för att minska byråkratin och rekommendationer om att sänka administrationsavgifterna.

EU:s transportkommissionär Antonio Tajani tror att sjöfarten nu kan bli mer konkurrenskraftig, vilket är bra för hela ekonomin. Sjöfarten skapar många jobb och är en viktig inkomstkälla i Europa. Den står för ungefär 40% av handeln inom EU och nästan all handel med länder utanför EU. Varje år åker mer än 400 miljoner passagerare genom EU:s hamnar och cirka 3,5 miljarder ton gods lastas och lossas.

Vid gränserna kontrolleras att rederierna följer en rad komplicerade regler om skatter, hälsa och säkerhet m.m. Kommissionen vill nu att länderna förenklar dessa kontroller. Den nya planen innehåller också ett antal lagförslag som ska rationalisera tullförfarandena. EU-länderna uppmanas dessutom att minska pappersarbetet för varor som gör ett stopp i länder utanför EU på väg mellan två EU-hamnar.

Samtidigt med planen har kommissionen lagt fram sina strategiska mål för sjöfarten English de närmaste 10 åren. De handlar om sjöfartens främsta utmaningar och åtgärder som kan hjälpa branschen ur den ekonomiska svackan.

Tack vare den kraftigt ökade världshandeln har den europeiska sjöfarten vuxit avsevärt de senaste åren, och företagen investerar stort för att förnya och utöka sina flottor. Men det finns problem. Branschen är bland annat utsatt för hård konkurrens från företag med lägre säkerhets- och miljönormer. Till det kommer en instabil energimarknad och ett växande pirathot.

Till skillnad från transport på väg och järnväg betraktas sjöfart mellan EU-länder som internationell handel, eftersom ett lands territorialvatten endast sträcker sig 2,2 mil ut från kusten. Längre ut är fartyget på internationellt vatten.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar