Navigačný riadok

Lepší vietor pre lode plaviace sa medzi prístavmi EÚ - 21/01/2009

Prístav Bellview, Írsko © EC

Komisia chce zjednodušiť colné režimy pre lode plaviace sa medzi prístavmi EÚ a vytvoriť bezhraničný námorný priestor.

Nákladné autá a vlaky už niekoľko rokov využívajú bezhraničný režim v EÚ. O lodiach sa to isté povedať nedá. Aj keď sa loď plaví z jednej členskej krajiny do druhej, musí prejsť colnou kontrolou. Nejde o lacný proces, ktorý má navyše za následok výrazné meškanie.

Komisia preto predložila plán na zjednodušenie tohto procesu English. Jej návrh obsahuje niekoľko legislatívnych opatrení zameraných na zníženie prílišnej regulácie a administratívnych poplatkov.

Antonio Tajani, komisár zodpovedný za dopravu, verí, že plán zvýši konkurencieschopnosť námornej dopravy, čo bude mať pozitívny dosah na celé hospodárstvo. Lodná doprava zamestnáva nemalý počet ľudí a predstavuje výrazný zdroj príjmov. Loďami sa prepravuje 40% objemu vnútorného obchodu EÚ a takmer 100% objemu vonkajšieho obchodu. Každý rok prejde prístavmi EÚ viac ako 400 miliónov cestujúcich a 3,5 miliárd ton nákladu.

Lodné spoločnosti podliehajú rôznym kontrolám, pri ktorých sa overuje súlad s rozsiahlymi predpismi z oblasti daní, zdravotnej a technickej bezpečnosti, ochrany atď. Plán navrhuje, aby sa tieto hraničné kontroly zjednodušili. Čo je ešte podstatnejšie, plán obsahuje niekoľko legislatívnych návrhov na zjednodušenie a racionalizáciu colných režimov a vyzýva k budúcim opatreniam na zníženie administratívnej záťaže v prípade lodí, ktoré sa na ceste z jedného európskeho prístavu do druhého zastavia v krajine, ktorá nie je členom EÚ.

Spolu s uvedeným plánom Komisia zverejnila politický dokument, v ktorom sa stanovujú ciele na English nadchádzajúcich 10 rokov. Dokument analyzuje hlavné výzvy v oblasti námornej dopravy a obsahuje opatrenia, ktoré majú odvetviu pomôcť pri prekonávaní hospodárskej krízy.

Sektor lodnej dopravy rástol počas minulých rokov v dôsledku výrazného rozvoja svetového obchodu a spoločnosti masívne investovali do obnovy a rozšírenia svojich flotíl. Odvetvie však čelí v súčasnosti mnohým výzvam vrátane konkurencie zo strany spoločností, na ktoré sa vzťahujú nižšie bezpečnostné a environmentálne normy. Problémom sú aj kolísajúce trhy s energiami a piráti.

Na rozdiel od cestnej a železničnej dopravy sa lodná doprava z jednej krajiny EÚ do druhej považuje za medzinárodný obchod, pretože výsostné vody krajiny siahajú len do 22-kilometrovej vzdialenosti od pobrežia. Za touto hranicou sa loď dostáva do medzinárodných vôd.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy