Kruimelpad

EU wil minder formaliteiten voor de scheepvaart tussen EU-havens - 21/01/2009

Belview Port, Ierland© EC

De Commissie presenteert een plan ter versoepeling van de douaneformaliteiten voor schepen die tussen EU-havens varen, waardoor een maritieme ruimte zonder grenzen in het verschiet ligt.

Al jaren passeren vrachtwagens en goederentreinen ongehinderd over de binnengrenzen van de EU. Maar voor schepen ligt dat anders. Zelfs als zij rechtstreeks van het ene EU-land naar het andere varen, moeten zij nog steeds door de douane. En dat is een een dure en tijdrovende zaak.

De Commissie is nu met een vereenvoudigingsplan English gekomen. Dat bevat een aantal wettelijke maatregelen om de administratieve rompslomp en heffingen te beperken.

Vervoerscommissaris Antonio Tajani verwacht dat dit plan de scheepvaart concurrerender maakt en dat zou goed zijn voor de hele economie. De scheepvaart is een belangrijke bron van werkgelegenheid en inkomsten voor Europa: ongeveer 40% van de interne handel en bijna de volledige externe handel gaan per schip. Elk jaar reizen meer dan 400 miljoen passagiers via EU-havens en wordt er ongeveer 3,5 miljard ton aan goederen overgeslagen.

Voortdurend wordt gecontroleerd of rederijen zich wel aan allerlei ingewikkelde belasting-, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen houden. De bedoeling is dat de nationale overheden deze controles aan de grens vereenvoudigen. Maar nog belangrijker is dat de douaneformaliteiten worden gestroomlijnd. Ook moet het plan iets doen aan de papierwinkel voor vrachtschepen die op weg van het EU-land naar het andere in een niet-EU-land aanleggen.

Behalve dit plan heeft de Commissie ook een beleidsnota English gepubliceerd, waarin de doelstellingen voor de sector voor de komende tien jaar zijn opgenomen. Aan de orde komen de grote uitdagingen voor de scheepvaart, evenals maatregelen die de sector door de economische crisis moeten helpen.

In het zog van de boomende wereldhandel is de Europse scheepvaartsector in de afgelopen jaar sterk gegroeid. Rederijen hebben fors geïnvesteerd in de vernieuwing en uitbreiding van hun vloot. Toch staan de industrie nog heel wat uitdagingen te wachten, zoals de grote concurrentie van bedrijven die het minder nauw nemen met de veiligheids- en milieunormen. Ook de wispelturige energiemarkt en de toenemende piraterij dreigen roet in het eten te gooien.

Anders dan bij het vervoer over de weg en per spoor wordt scheepvaart tussen twee EU-landen als internationale handel gezien, omdat de territoriale wateren 22 kilometer van de kust ophouden. Daarna komt een schip meteen in internationale wateren.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links