Cosán nascleanúna

Seoladh níos soineanta do longa ag taisteal idir chalafoirt AE - 21/01/2009

Calafort Bellview, Éire © EC

Molann an Coimisiún plean chun nósanna imeachta custaim a shruthlíniú do longa ag taisteal idir chalafoirt AE - ag bogadh i dtreo spáis mhuirí gan bhacainní.

Le blianta fada tá taisteal gan teorainn san AE ag leoraithe is ag traenacha lasta. Ní hamhlaidh do longa. Fiú má sheolann siad go díreach ó chalafort amháin AE go ceann eile, ní mór do longa dul trí chustaim, próiseas daor faoi deara mórmhoill.

Anois tá an Coimisiún tar éis plean chun an próiseas a shimpliú English a dhréachtú. Tá bearta éagsúla reachtaíochta ann chun maorlathas a ísliú is moltaí chun táillí riaracháin a laghdú.

Creideann coimisinéir an iompair Antonio Tajani go gcuirfidh an plean le cumas iomaíochta an iompair mhuirí, rud a rachaidh chun sochair an gheilleagair iomláin. Mar fhoinse thábhachtach post is teacht isteach san Eoraip, iompraíonn longa thart ar 40% de thrádáil inmheánach an AE agus an trádáil sheachtrach ar fad, geall leis. Gach bliain téann breis is 400m paisinéir trí chalafoirt an AE agus luchtaítear is díluchtaítear thart ar 3.5bn tonna lastais.

Bíonn ar chuideachtaí loingis dul faoi sheiceálacha éagsúla go ngéilleann siad do rialacha casta faoi cháin, faoi shláinte, faoi shlándáil, srl. Molann an plean go simpleodh na rialtais náisiúnta na rialuithe teorann seo. Rud is tábhachtaí, tá roinnt tograí reachtaíochta ann chun nósanna imeachta custaim a shruthlíniú. Agus iarrann sé bearta feasta chun an páipéarachas is gá agus earraí ag dul ó chaladh Eorpach amháin go ceann eile, ach ag stopadh ag caladh neamh-AE ar an slí, a laghdú.

I dteannta an phlean, d'fhoilsigh an Coimisiún páipéar beartais a leagann síos cuspóirí don tionscal English sna 10 mbliana atá romhainn. Scrúdaíonn sé príomh-dhúshláin an iompair mhuirí is tá bearta ann chun cabhrú leis an tionscal le linn an lagtrá gheilleagraigh.

Agus buntáiste á bhreith aici ar bhorradh na trádála domhanda, tá earnáil Eorpach an loingis tar éis fás go suntasach le blianta beaga anuas, le cuideachtaí ag infheistiú go trom chun a gcabhlaigh a athnuachan is a mhéadú. Ach is iomaí dúshlán atá os comhair an tionscail, ina measc dian-iomaíocht ó chuideachtaí a oibríonn faoi chaighdeáin chomhshaoil is shábháltachta níos ísle. Baic eile is ea margaí fuinnimh luaineacha agus bagairt na bhfoghlaithe mara.

Murab ionann is iompar bóthair is traenach, meastar gur trádáil idirnáisiúnta an loingeas ó thír go tír AE, toisc nach faide ná 22 km ón trá a théann uiscí teorann aon tíre. Níos sia ná sin, bíonn long in uiscí idirnáisiúnta.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links