Navigointipolku

EU-satamien välistä liikennettä halutaan sujuvoittaa - 21/01/2009

Bellview’n satama Irlannissa © EC

Komissio pyrkii yksinkertaistamaan EU-satamien välillä kulkevien alusten tullimenettelyjä. Tavoitteena on luoda esteetön eurooppalainen meriliikennealue.

Rekka-autot ja tavarajunat ovat jo vuosia voineet liikkua vapaasti EU-maiden välillä. Laivaliikenteen tullitarkastukset ovat kuitenkin jatkuneet EU:n satamissa. Tulliviranomaiset tarkastavat alukset, vaikka ne kulkisivat kahden EU-maan välillä. Tästä aiheutuu suuria kustannuksia ja viivästyksiä.

Komissio on nyt esittänyt suunnitelman meriliikenteen tullimenettelyjen yksinkertaistamiseksi English. Siihen kuuluu useita lainsäädäntöehdotuksia ja suosituksia, joilla pyritään vähentämään byrokratiaa ja hallinnollisia maksuja.

EU:n liikennekomissaari Antonio Tajani uskoo, että suunnitelma parantaa meriliikenteen kilpailukykyä, mistä on hyötyä EU:n taloudelle. Meriliikenne on tärkeä työllistäjä ja tulonlähde Euroopassa. Noin 40% EU:n sisäisestä kaupasta ja lähes koko ulkomaankauppa kulkee satamien kautta. Vuosittain EU-satamia käyttää yli 400 miljoonaa matkustajaa. Satamissa lastattavan ja purettavan rahdin määrä on noin 3,5 miljardia tonnia.

Aluksilla suoritettavilla tarkastuksilla varmistetaan, että varustamot ja kuljetusyritykset noudattavat monimutkaisia tulli-, vero-, terveys- ja turvallisuussääntöjä. Suunnitelmassa ehdotetaan, että EU-maat yksinkertaistaisivat näitä satamissa suoritettavia tarkastuksia. Suunnitelman keskeisenä osana ovat lainsäädäntöehdotukset, joilla selkeytettäisiin ja sujuvoitettaisiin tullimenettelyjä. Komissio ehdottaa myös toimia byrokratian vähentämiseksi silloin, kun kahden EU-sataman välillä kuljetettavat tavarat käyvät välillä EU:n ulkopuolella sijaitsevissa satamissa.

Suunnitelman lisäksi komissio on julkaissut EU:n meriliikennepolitiikkaa käsittelevän asiakirjan English, jossa asetetaan tavoitteet seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi. Siinä arvioidaan meriliikenteen keskeisiä haasteita ja ehdotetaan toimia, joiden avulla ala voi selviytyä talouslamasta.

Maailmankaupan kasvun myötä myös EU:n merenkulkuala on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Varustamot ovat tehneet suuria investointeja alustensa uudistamiseen ja uusien alusten hankintaan. Alalla on kuitenkin edessään useita haasteita. Yksi niistä on kiristyvä kilpailu alhaisempia turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia noudattavien ulkomaisten varustamojen kanssa. Tilanteen epävarmuutta lisäävät myös energiamarkkinoiden epävakaus ja merirosvojen uhka.

Maantie- ja rautatieliikenteestä poiketen EU-maiden välisiä merikuljetuksia pidetään kansainvälisenä kauppana, koska aluevesien ulkoraja on vain 22 kilometrin etäisyydellä rannikosta. Sen ulkopuolella alukset liikkuvat kansainvälisillä vesillä.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä