Navigatsioonitee

ELi sadamate vahel sõitvate laevade sujuvam seilamine - 21/01/2009

Bellview sadam, Iirimaa © EC

Komisjon esitleb kava, mille eesmärk on muuta tolliprotseduurid sujuvamaks laevadele, mis sõidavad ühest ELi sadamast teise – tõketeta ühise mereruumi suunas.

Juba aastaid on veoautod ja kaubarongid ELis vabalt üle riigipiiride sõitnud. Kuid laevadega on asjalood olnud teistsugused. Isegi otse ühest ELi liikmesriigist teise seilates peavad laevad ikkagi läbima tolliformaalsused, mis kujutavad endast pikki viivitusi põhjustavat kulukat menetlust.

Nüüd esitleb komisjon kava kõnealuse protsessi lihtsustamiseks English. See hõlmab mitmeid õiguslikke meetmeid bürokraatia vältimiseks ja soovitusi haldustasude vähendamiseks.

Transpordivolinik Antonio Tajani arvates muudab kava meretranspordi konkurentsivõimelisemaks, mis omakorda toob kasu kogu majandusele. Laevandus, mis on Euroopale oluline töökohtade ja tulu seisukohast, hõlmab ligikaudu 40% ELi sisekaubandusest ja peaaegu kogu väliskaubanduse. Igal aastal läbivad ELi sadamaid üle 400 miljoni reisija ning ligikaudu 3,5 miljardit tonni veoseid laaditakse peale ja maha.

Laevaühingud peavad läbima mitmed vastavuskontrollid keerulistele eeskirjadele, mis on seotud maksude, tervise, ohutuse, turvalisuse jms. Kavaga soovitatakse riikide valitsustel selliseid piirikontrolle lihtsustada. Mis veelgi olulisem – ettepanek sisaldab mitmeid ettepanekuid õigusaktide kohta, mille eesmärk on tolliprotseduuride sujuvamaks muutmine. Samuti kutsutakse selles tulevikus üles võtma meetmeid, millega vähendada bürokraatiat kaupade puhul, mis teel ühest Euroopa Liidu sadamast teise peatuvad ELi mittekuuluvates riikides.

Kavaga samaaegselt avaldas komisjon poliitilise dokumendi, milles seatakse asjaomasele tööstusharule eesmärgid English järgmiseks kümneks aastaks. Selles lahatakse peamisi meretranspordialaseid probleeme ning see sisaldab meetmeid, mis peaksid asjaomase tööstusharu majanduslikust madalseisust välja aitama.

Kasutades ära maailma kaubanduse õitsengut, on Euroopa laevandussektor viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Laevaühingud on teinud oma laevastiku uuendamisse ja laiendamisse ulatuslikke investeeringuid. Kuid asjaomane tööstusharu on silmitsi mitmete probleemidega, sealhulgas madalamate ohutus- ja keskkonnastandardite alusel tegutsevate laevaühingute poolse tõsise konkurentsiga. Takistuseks on ka kõikuvad energiaturud ja piraatluse kasvav oht.

Erinevalt maantee- ja raudteetranspordist käsitatakse meretransporti ühest ELi riigist teise rahvusvahelise kaubandusena, sest riigi territoriaalveed ulatuvad kaldast üksnes 22 kilomeetri kaugusele. Pärast selle vahemaa läbimist jõuab laev rahvusvahelistesse vetesse.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad