Sti

Smult vande for søfarten mellem EU's havne - 21/01/2009

Havnen i Bellview, Irland © EC

Kommissionen vil strømline toldprocedurerne for skibe, der sejler mellem havne i EU, og skabe et fælles søtransportområde uden grænser.

Lastbiler og godstog har i årevis kunnet bevæge sig frit over grænserne i EU. Men ikke skibe. Selv om de sejler direkte fra et EU-land til et andet, skal de stadig gennem tolden. Det koster penge og skaber store forsinkelser.

Nu har Kommissionen søsat en plan, der skal forenkle procedurerne English . Den omfatter både lovforslag, der skal mindske bureaukratiet, og henstillinger til EU-landene om at sænke administrationsgebyrerne.

Transportkommissær Antonio Tajani er sikker på, at søtransporten nu vil blive mere konkurrencedygtig – til gavn for hele økonomien. Skibsfarten står for ca. 40% af handelen inden for EU og stort set hele udenrigshandelen. Den skaber mange job og er en vigtig indtægtskilde for EU. Hvert år passerer over 400 millioner passagerer gennem EU's havne, og her lastes og losses også ca. 3,5 milliarder tons fragt.

De nationale myndigheder kontrollerer nøje, at rederierne overholder de mange komplicerede regler for skat og afgifter, sundhed, sikkerhed m.m. Planen anbefaler, at denne grænsekontrol forenkles, og omfatter bl.a. en række lovforslag, der skal strømline toldprocedurerne. Desuden foreslår planen fremtidige tiltag for at lette papirarbejdet for varer, der gør ophold i ikke-EU-lande på vejen mellem to EU-havne.

Samtidig med planen har Kommissionen udstukket en række strategiske mål for søtransporten English for de næste 10 år. De tager fat om søtransportens største udfordringer og omfatter tiltag, der skal hjælpe branchen ud af dens økonomiske krise.

Den europæiske søfart har redet med på den positive bølge i verdenshandelen og er vokset betydeligt i de senere år. Mange rederier har investeret kraftigt i at forny og udvide deres flåder. Men branchen slås med mange udfordringer, bl.a. den stærke konkurrence fra rederier med lavere sikkerheds- og miljønormer. Usikre energimarkeder og den voksende trussel fra pirater er andre miner i farvandet.

Til forskel fra vej- og togtransport betragtes søfart mellem EU-lande som international handel, fordi et lands søterritorium kun strækker sig 22 kilometer ud fra kysten. Derefter befinder skibet sig i internationalt farvand.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links