Cesta

Usnadnění námořní dopravy mezi přístavy v EU - 21/01/2009

Irský přístav Bellview © ES

Komise představila plán na usnadnění celního odbavování lodí mezi přístavy v EU.

Již řadu let mohou kamiony a vlaky rozvážet po EU náklad bez hraničních kontrol. To však neplatí pro lodě. I když plují přímo z jednoho členského státu do druhého, musí vždy projít celní kontrolou, což způsobuje značné finanční i časové ztráty.

Komise proto představila plán na zjednodušení celního odbavování lodí English . Ten obsahuje několik legislativních opatření na zmenšení byrokratické zátěže a doporučení na snížení administrativních poplatků.

Podle komisaře pro dopravu Antonia Tajaniho by měl tento plán zvýšit konkurenceschopnost námořní dopravy, což bude mít pozitivní dopad na celou ekonomiku. Lodě přepravují okolo 40% zboží na vnitřním trhu unie a téměř veškeré zboží na vnějším trhu a pro EU jsou důležitým zdrojem pracovních míst a zisku. Každý rok projde přístavy EU více než 400 milionů cestujících a přeloží se zde okolo 3,5 miliardy tun nákladu.

Lodní společnosti se musí podrobovat různým kontrolám ohledně souladu s komplexními pravidly o daních, ochraně zdraví, bezpečnosti apod. Podle plánu by měly členské státy tyto hraniční kontroly zjednodušit. Plán navíc zahrnuje řadu legislativních návrhů na zjednodušení celního odbavování. Do budoucna by se mělo rovněž snížit papírování u zboží, jehož přeprava z jednoho přístavu EU do druhého zahrnuje zastávku v nečlenském státě.

Společně s plánem zveřejnila Komise sdělení, jež stanovuje cíle pro toto odvětví English na příštích 10 let. Sdělení se zabývá hlavními problémy v námořní dopravě a obsahuje opatření, která by měla odvětví pomoci během hospodářské krize.

Evropská lodní doprava v posledních letech těží z rozmachu ve světovém obchodě a značně se rozrůstá. Společnosti začaly výrazně investovat do obnovy a rozšiřování svých flotil. Odvětví však čelí mnoha problémům, včetně silné konkurence od společností, jež nedbají na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Další překážky tvoří nestabilní energetické trhy a rostoucí nebezpečí ze strany pirátů.

Na rozdíl od silniční a železniční dopravy je lodní přeprava mezi členskými státy považována za mezinárodní obchod, protože teritoriální vody státu sahají jen 22 kilometrů od pobřeží. Za touto pomyslnou čárou se loď dostává do mezinárodních vod.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy