Sökväg

Stora skillnader i livskvalitet i EU - 02/01/2009

Affärsgata i Bonn, Tyskland © Reporters

En enkät om livskvalitet visar på stora skillnader mellan EU-länderna.

Enkäten češtinaDeutschEnglishfrançais som gjorts av Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) visar på stora skillnader dels mellan gamla och nya EU-länder, dels mellan norr och söder.

Köpkraften i de nya medlemsländerna och kandidatländerna ligger nästan 55 % under EU-genomsnittet. Här är det många fler jämfört med resten av EU som ibland måste avstå från t.ex. tillräcklig uppvärmning, nya kläder och semesterresor.

Skillnaderna avspeglas också i boendestandarden. De flesta i de nya medlemsländerna äger sin bostad (jämfört med 40 % i de gamla medlemsländerna), men bostäderna har ofta sämre standard. I Rumänien bor 42 % i undermåliga bostäder, medan det i Finland bara är 9 %.

Det råder också brist på medicinsk utrustning, särskilt i södra Europa (utom i Spanien) och på landsbygden. I de nya EU-länderna har nästan hälften av de fattigaste invånarna svårt att betala ett läkarbesök, medan siffran i Västeuropa bara är 31 %. Problemen förvärras i takt med att befolkningen blir äldre.

De nöjdaste EU-invånarna bor i de nordiska länderna, medan man i de nya EU-länderna, Italien, Portugal och Grekland är minst nöjd med livet. Däremot är det många i de nya EU-länderna, utom ungrare och bulgarer, som säger sig vara optimister till skillnad från fransmännen, italienarna och portugiserna. Andelen optimister har överlag minskat till 55 % jämfört med 64 % år 2003.

Läs mer om Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) engelska.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar