Navigačný riadok

Kvalita života v Európe: pretrvávajúce rozdiely - 02/01/2009

Obchodná ulica v Bonne, Nemecko © Reporters

Z prieskumu kvality života v Európe vyplýva, že medzi jednotlivými krajinami sú naďalej značné rozdiely.

Prieskum češtinaDeutschEnglishfrançais, ktorý realizovala Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (Eurofound) odhalil zaujímavé poznatky – v Európe aj naďalej existujú značné rozdiely v kvalite života medzi tzv. starými a novými členskými štátmi EÚ a medzi severom a juhom.

Kúpna sila v nových členských a kandidátskych krajinách zaostáva ďaleko za európskym priemerom (ledva 55 % priemeru). Podiel osôb, ktoré nemajú prístup k základným životným potrebám (napr. primerané vykurovanie, kúpa nového oblečenia alebo nárok na ročnú dovolenku) je v týchto krajinách viditeľne vyšší ako inde v Európe.

Tieto rozdiely sa týkajú aj podmienok bývania. Kým obyvatelia nových členských krajín vykazujú vysokú mieru vlastníctva nehnuteľností (v porovnaní so 40 % v starých členských krajinách), značný počet týchto nehnuteľností je v stave, ktorý si vyžaduje údržbu či opravu. Pre porovnanie, problémy so zastaranými nehnuteľnosťami má 42 % Rumunov, zatiaľ čo len 9 % Fínov.

V otázke prístupu ku zdravotnej starostlivosti z ankety vyplýva, že najmä juh Európy (s výnimkou Španielska) a vidiecke oblasti trpia nedostatkom lekárskeho vybavenia. V nových členských štátov EÚ má podľa správy takmer polovica najchudobnejších ľudí ťažkosti s úhradou poplatkov za návštevu u lekára. Pre porovnanie v západnej Európe je tento podiel 31 %. Tieto problémy ešte zhoršuje starnutie európskeho obyvateľstva.

Ďalej sa v správe uvádza, že úroveň spokojnosti so životom je najnižšia v Taliansku, Portugalsku, Grécku a v nových členských krajinách, naproti tomu najspokojnejší sú občania severských krajín. Opačný výsledok prináša porovnanie miery optimizmu občanov. Najviac optimistov je medzi obyvateľmi nových členských štátov, zatiaľ čo najmenej optimizmu vládne v radoch Francúzov, Talianov, Portugalcov, ale aj Maďarov a Bulharov. V globále klesol podiel optimistov v porovnaní s anketou z roku 2003 zo 64 % na 55 % v súčasnosti.

Viac informácií Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok angličtina.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy