Navigatsioonitee

Elukvaliteet Euroopas: jätkuv ebavõrdsus - 02/01/2009

Kaubatänav Saksamaal Bonnis © Reporters

Euroopa elukvaliteeti käsitlev uuring toob esile ELi liikmesriikide vahelise märkimisväärse ebavõrdsuse.

Uuring češtinaDeutschEnglishfrançais, mille viis läbi Eurofound (Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond), paljastas suure lõhe vanade ja uute ELi liikmesriikide ning Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel.

Uute ELi liikmesriikide ning kandidaatriikide ostujõud moodustab vaevu 55 % Euroopa keskmisest. See elanikkonna osa, kellel ei ole tavaliselt iseenesestmõistetavateks peetavaid hüvesid (näiteks piisav küte, uued riided ning iga-aastane puhkus), on kõnealustes riikides palju suurem kui mujal ELis.

Erinevused on märgatavad ka elamispinna seisukorra puhul. Enamik uute ELi liikmesriikide elanikest omab elamispinda (võrreldes üksnes 40 %ga vanades ELi liikmesriikides), kuid see on üldjuhul halvemas seisukorras. Näiteks on 42 % rumeenlaste kodud hooletusse jäetud. Samas esineb seda üksnes 9 % soomlaste puhul.

Seoses tervishoiuga selgus uuringust, et peamiselt Lõuna-Euroopas (v.a Hispaanias) ja maapiirkondades on probleeme meditsiinivahendite kättesaadavusega. Peaaegu pooled uute ELi liikmesriikide kõige vaesematest inimestest olid raskustes arsti külastamiseks vajaliku visiiditasu maksmisega. Lääne-Euroopas oli vastav näitaja 31 %. Euroopa elanikkonna vananedes muutub olukord veelgi halvemaks.

Inimesed on uutes ELi liikmesriikides ning Itaalias, Portugalis ja Kreekas eluga palju rahulolematumad kui Põhja-Euroopas elavad inimesed. Teisest küljest peavad uute ELi liikmesriikide elanikud end üldiselt optimistlikuks, samas kui Prantsusmaal, Itaalias, Portugalis, Ungaris ja Bulgaarias elavad inimesed on pessimistlikumad. Üldine optimism on langenud 64 %-lt 2003. aastal 55 %-le.

Rohkem teavet Eurofoundi kohta English.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad