Διαδρομή πλοήγησης

Η ποιότητα ζωής δεν είναι ίδια σε όλη την Ευρώπη - 02/01/2009

Εμπορικός δρόμος στη Βόννη, Γερμανία © Reporters

Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες.

Η έρευνα češtinaDeutschEnglishfrançais, που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), αποκαλύπτει σημαντικές ανισότητες μεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και μεταξύ Βορρά και Νότου.

Η αγοραστική δύναμη στα νέα κράτη μέλη και στις υποψήφιες χώρες (μόλις 55 %) είναι πολύ κατώτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η αναλογία των ατόμων που είναι μερικές φορές αναγκασμένα να στερούνται ουσιώδη αγαθά (π.χ. επαρκή θέρμανση, καινούργια ρούχα και ετήσια άδεια) είναι πολύ μεγαλύτερη σε αυτές τις χώρες απ' ό,τι στην υπόλοιπη Ένωση.

Οι ανισότητες αυτές αντικατοπτρίζονται, επίσης, στις συνθήκες στέγασης. Οι κάτοικοι των νέων χωρών της ΕΕ κατοικούν, εν γένει, σε ιδιόκτητα σπίτια (έναντι του 40 % στις παλαιότερες χώρες της ΕΕ)· αυτά, όμως, βρίσκονται συνήθως σε χειρότερη κατάσταση. Έτσι, το 42 % των Ρουμάνων αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την παλαιότητα των κατοικιών, έναντι του 9 % μόνον των Φινλανδών.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η έρευνα αποκαλύπτει ελλείψεις ιατρικού εξοπλισμού, κυρίως στις χώρες της νότιας Ευρώπης (με εξαίρεση την Ισπανία) και στις αγροτικές περιοχές. Οι μισοί σχεδόν από τους φτωχότερους κατοίκους των νέων χωρών της ΕΕ δυσκολεύονται να πληρώσουν μια επίσκεψη στον γιατρό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη δυτική Ευρώπη είναι 31 %. Τα προβλήματα αυτά έχουν οξυνθεί εξαιτίας της γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Στις νέες χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, ο βαθμός ικανοποίησης από τις συνθήκες ζωής είναι χαμηλότερος, ενώ οι κάτοικοι των σκανδιναβικών χωρών είναι οι πλέον ικανοποιημένοι. Από την άλλη πλευρά, πολλοί είναι οι κάτοικοι των νέων κρατών μελών που δηλώνουν αισιόδοξοι, σε αντίθεση με τους Γάλλους, τους Ιταλούς, τους Πορτογάλους, τους Ούγγρους και τους Βούλγαρους. Συνολικά, το ποσοστό των αισιόδοξων μειώθηκε από 64 % κατά την έρευνα του 2003 σε 55 % σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας αγγλικά.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι