Navigatsioonitee

Ravi saamine muudes liikmesriikides lihtsustub - 04/01/2008

Lahases jalaga patsient haiglavoodis

Euroopa Komisjoni ettepanek muudab ravi saamise välismaal lihtsamaks ja turvalisemaks.

Enamik eurooplastest tahaks saada võimalikult head arstiabi kodu lähedal. Kui aga mujal ELis pakutavad tervishoiuteenused on paremad, kiiremad või odavamad, siis peaks ravi vajavatel eurooplastel olema juurdepääs nendele teenustele.

Alati ei ole selge, milline on eurooplaste jaoks meditsiiniteenuste DeutschEnglishespañolfrançais kasutamise kord välismaal. Uue eelnõuga soovitakse seda viga parandada, keskendudes järgmistele küsimustele:

  • patsientide õigus pöörduda ravi saamiseks teise riiki ja saada hüvitist samas ulatuses, kui nad oleksid saanud kodumaal antud arstiabi eest;
  • rangete nõuete kehtestamine kogu ELis pakutavatele tervishoiuteenustele;
  • üleeuroopaline koostöö piiriüleste tervishoiuteenuste valdkonnas.

Vajadust sellise eelnõu järele kinnitasid mitmed piiriülest ravi puudutavad juhtumid Euroopa Kohtus. Kohtu otsus oli alati, et patsientide ravikulud tuleb hüvitada.  Komisjoni eelnõuga luuakse õiguskindlus ja läbipaistvus seoses patsientide õigustega.

Juurdepääs kvaliteetsele arstiabile on Euroopa kodanike jaoks esmatähtis ning seda tunnustatakse ka hiljuti vastuvõetud põhiõiguste hartas danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska.

Lühiajalisel viibimisel teises ELi liikmesriigis peaks teil olema kaasas Euroopa ravikindlustuskaart.  See lihtsustab ravi saamist külastatavas riigis ning teie kulud hüvitatakse kõnealuse riigi eeskirjade kohaselt. Euroopa ravikindlustuskaardi saate tellida tasuta oma riigi ravikindlustusasutuselt.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad