Διαδρομή πλοήγησης

Ευκολότερη η υγειονομική περίθαλψη σε όλη την ΕΕ - 04/01/2008

Ασθενής με το πόδι στο γύψο

Η νέα νομοθεσία θα διευκολύνει τη μετάβαση για θεραπεία στο εξωτερικό και θα παρέχει περισσότερες εγγυήσεις στους Ευρωπαίους ασθενείς.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι επιθυμούν να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή υγειονομική περίθαλψη χωρίς ν' απομακρύνονται από τον τόπο τους. Αν όμως τους προσφέρονται καλύτερες, ταχύτερες ή φθηνότερες υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ, λογικό είναι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές όταν χρειάζονται θεραπεία.

Μέχρι τώρα δεν ήταν πάντα σαφής ο τρόπος με τον οποίον οι Ευρωπαίοι μπορούσαν να αξιοποιούν τις δυνατότητες παροχής ιατρικών υπηρεσιών στο εξωτερικό DeutschEnglishespañolfrançais. Γι' αυτό, η νέα πρόταση καθορίζει με σαφήνεια τις διάφορες δυνατότητες, εστιάζοντας κυρίως στα εξής:

  • στο δικαίωμα των ασθενών να αναζητούν θεραπεία σε άλλη χώρα της ΕΕ και να τους επιστρέφονται τα έξοδά τους όπως θα γινόταν στον τόπο τους
  • στις υψηλές προδιαγραφές υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την ΕΕ
  • στην ευρωπαϊκή συνεργασία για τη διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης

Η ανάγκη για μια τέτοια πρόταση έγινε ιδιαίτερα αισθητή μετά από μια σειρά υποθέσεων διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών υγείας που εξέτασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε όλες αυτές τις υποθέσεις το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα ιατρικά έξοδα των ασθενών έπρεπε να τους επιστραφούν. Οι νέοι κανόνες που προτείνει η Επιτροπή θα προσδώσουν στα δικαιώματα των ασθενών ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια.

Το δικαίωμα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας - όταν και όπου είναι αναγκαία - αποτελεί για τους Ευρωπαίους πολίτες θέμα προτεραιότητας, αναγνωρίζεται δε και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που θεσπίστηκε πρόσφατα.

Αν σκοπεύετε να διαμείνετε για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Χάρη στην κάρτα αυτή, θα είναι πιο εύκολο να λάβετε περίθαλψη στη χώρα υποδοχής, ενώ τα έξοδά σας θα σας επιστραφούν σύμφωνα με το σύστημα που ισχύει στη χώρα αυτή. Μπορείτε να την παραγγείλετε δωρεάν στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα της χώρας σας.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι