Sökväg

Donera ett organ och rädda liv - 08/12/2008

En man som levererar ett transplantationsorgan i en låda © Reporters

EU vill ha gemensamma standarder för organdonationer och transplantationer.

Omkring 56 000 människor i EU väntar på en transplantation. Varje dag dör 12 av dem innan de hinner få ett nytt organ.

Mot bakgrund av denna skrämmande statistik försöker kommissionen öka antalet organdonationer English , t.ex. genom att få EU-länderna att regelbundet utbyta donerade organ. Vissa länder gör det redan, men det är ovanligt.

Kommissionen föreslår också EU-omfattande standarder för donationer och transplantationer för att utjämna de stora skillnaderna som undergräver säkerheten och gör det svårare att hitta donatorer och tilldela organ.

Lagförslaget innehåller ett system för att spåra organ och rapportera fall där en transplantation har fått allvarliga följder för patienten. Enligt förslaget ska man också utse nationella myndigheter som ska se till att EU-standarderna följs.

Antalet organdonationer varierar kraftigt från land till land – från omkring 35 donationer per miljon invånare i Spanien till mindre än 1 donation per miljon invånare i Rumänien. I de flesta EU-länder är efterfrågan på organ betydligt större än tillgången, trots att antalet donationer har ökat stadigt under de senaste åren. Mellan 15 och 30 % av patienterna dör innan man hittar en lämplig donator. Bara under 2006 dog 5 500 personer medan de väntade på en transplantation. De flesta patienter väntar på något av följande organ: hjärta, lungor, njurar, lever eller bukspottkörtel.

Varför är det så stor skillnad på hur många som donerar organ i de olika länderna? Det finns inget enkelt svar. Till en viss del handlar det om organisation. Länderna har olika metoder för registrering och tilldelning av organ.

Det är också en resursfråga. Vissa länder lägger ner mycket resurser på att hitta donatorer. Andra – särskilt nya EU-länder – saknar utrustning för att klara av mycket komplicerade transplantationer. Skillnaderna kan också delvis bero på olika juridiska förfaranden för att få donatorernas samtycke och skilda attityder till organdonation. Många tycker t.ex. att det känns svårt att donera organ från en avliden nära anhörig. I Storbritannien svarar 42 % nej när de tillfrågas, medan samma siffra i Portugal är 6 %.

Kommissionens nya plan ska göra det lättare att leta efter och utbyta organ, upplysa om organdonation och se till att de nationella programmen organiseras bättre. Sjukhuspersonalen uppmanas också att ta på sig rollen som transplantationssamordnare.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar