Navigačný riadok

Darujte orgán, zachráňte život - 08/12/2008

Muž prináša orgán na transplantáciu v špeciálnom boxe © Reporters

EÚ ponúka spoločné normy pre darcovstvo a transplantáty.

Na transplantáciu čaká v súčasnosti v EÚ približne 56 000 ľudí. Každý deň sa 12 z nich nedočká orgánu od darcu.

Vo svetle týchto pochmúrnych štatistík sa Komisia snaží podporiť darcovstvo orgánov English a odstrániť prekážky výmeny orgánov medzi členskými štátmi. Medzi niektorými krajinami už výmena funguje, ale ide skôr o výnimky.

Aby sa predišlo výrazným rozdielom, ktoré ohrozujú bezpečnosť a sťažujú vyhľadávanie darcu a prideľovanie orgánu, Komisia navrhuje celoeurópske normy pre darcovstvo a transplantácie.

Návrh právneho predpisu predpokladá zriadenie systému na sledovanie orgánov a informovanie o prípadoch, pri ktorých sa u pacienta vyskytli po transplantácii vážne reakcie. Takisto sa v ňom navrhuje vymenovanie vnútroštátnych orgánov zodpovedných za zabezpečenie súladu s normami EÚ.

Miera darcovstva orgánov sa medzi jednotlivými krajinami líši – od 35 darovaných orgánov na milión obyvateľov v Španielsku, po menej ako jeden darovaný orgán na milión obyvateľov v Rumunsku. Vo väčšine členských štátov EÚ dopyt vysoko prevyšuje ponuku, a to aj napriek trvalému nárastu množstva darovaných orgánov v uplynulých rokoch. V dôsledku nenájdenia vhodného darcu zomiera 15 až 30 % pacientov. Len v roku 2006 zomrelo 5 500 ľudí čakajúcich vo väčšine prípadov na transplantáciu jedného z týchto piatich orgánov: srdce, pľúca, obličky, pečeň alebo pankreas.

Prečo ľudia v niektorých krajinách darujú viac orgánov? Neexistuje priama odpoveď. V určitej miere to závisí od organizácie. Štáty majú rozdielne metódy pre registráciu a prideľovanie orgánov.

Aj zdroje zohrávajú svoju úlohu. Niektoré štáty vyčleňujú na vyhľadávanie darcov značné sumy. Ďalšie – napríklad nové členské štáty EÚ – nemajú rovnakú úroveň vybavenia potrebného na výnimočne komplikované operácie, ako sú transplantácie. Medzi ostatné faktory patria rozdiely v zákonných postupoch pre súhlas darcu a odlišnosti v prístupe k etickému rozmeru darcovstva orgánov. Veľa ľudí napríklad nevie prekonať predstavu, žeby boli na darcovstvo použité orgány zosnulej milovanej osoby. Na prekvapenie, percento nesúhlasov je oveľa vyššie v Spojenom kráľovstve (42 %) ako v Portugalsku (6 %).

Tieto prekážky plán rieši pomocou opatrení zameraných na uľahčenie vyhľadávania a výmeny orgánov, zvyšovanie povedomia o darcovstve orgánov a lepšiu organizáciu vnútroštátnych programov. Sústredí sa aj na propagovanie úlohy koordinátora darcovstva orgánov medzi nemocničným personálom.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy