Cosán nascleanúna

Deonaigh orgán, sábháíl beatha - 08/12/2008

Fear is trasphlandú orgáin i mbosca á sheachadadh aige. © Reporters

Molann AE comhchaighdeáin do dheonadh is do thrasphlandú orgán.

Tá thart ar 56,000 duine san AE ag fanacht le hobráid thrasphlandúcháin faoi láthair. Gach lá faigheann 12 díobh bás is iad fós ag fanacht le horgán.

I bhfianaise an staidrimh ghruama seo, tá an Coimisiún ag iarraidh go méadófaí deonachán na n-orgán English , tré thathant ar thíortha AE orgáin a mhalartú eatarthu féin níos rialta. Déanann roinnt tíortha é sin, ach is annamh é.

Molann an Coimisiún comhchaighdeáin deonacháin is trasphlandúcháin ar fud an AE freisin chun neamhionannais mhóra a chosc toisc go gcuireann siad as don tsábháilteacht is go ndéanann siad níos deacra é deontóirí orgán a lorg.

Bhunódh an dréacht-dhlí córas chun orgáin a rianú is le tuairisciú ar chásanna ina bhfulaingíonn an t-othar fritoradh tromchúiseach tar éis an trasphlandúcháin. Fairis sin d'iarrfadh sé go n-ainmneofaí údaráis náisiúnta lena chinntiú go gcloífí le caighdeáin AE.

Tá leibhéal an deonacháin orgán an-éagsúil ó thír go tír - ó 35 deonachán an milliún duine sa Spáinn go níos lú ná 1 sa mhilliún sa Rómáin. I bhformhór na dtíortha AE is mó i bhfad an t-éileamh ná an soláthar, bíodh gur mhéadaigh deonacháin le blianta beaga anuas. Éagann idir 15% is 30% de na hothair sula bhfaightear deontóir oiriúnach. I 2006 amháin, fuair 5,500 duine bás is iad ag fanacht le trasphlandú, de ghnáth le ceann de chúig orgán: an croí, na scamhóga, na duáin, an t-ae nó an briseán.

Cad ina thaobh gur líonmhaire na deontóirí i dtír seachas a chéile? Níl freagra simplí air sin. Go céim áirithe, leis an eagrú a bhaineann sé. Ní hionann na bealaí clárúcháin is leithdhála a bhíonn ag tíortha.

Bíonn tábhacht le hacmhainní, leis. Caitheann roinnt tíortha mór-acmhainní chun deontóirí a lorg. Bíonn tíortha eile - go háirithe tíortha nua AE - gann in acmhainní d'obráidí fíorchasta amhail trasphlandú. I measc na bhfáthanna eile tá éagsúlacht sa nós imeachta dlí chun cead na ndeontóirí a fháil agus dearcaí éagsúla faoi na ceisteanna eiticiúla maidir leis seo. Mar shampla, bíonn cuid mhaith daoine míchompordach leis an smaoineamh go ndeonfaí orgáin óna ngaolta a d'éag, ach is airde céatadán na ndiúltuithe sa Bhreatain (42%) ná sa Phortaingéil (6%).

Tugann an plean aghaidh ar na dúshláin sin le bearta a bhfuil fúthu cuardach is malartú na n-orgán a éascú, feasacht faoi dheonachán orgán a ardú, agus cláir náisiúnta a eagrú níos fearr. Tá faoi ról na gcomhordaitheoirí deonacháin is trasphlandúcháin i measc fhoireann na n-ospidéal a neartú freisin.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links