Navigointipolku

Luovuta elin – pelasta elämä - 08/12/2008

Mies kantaa kuljetuslaatikossa olevaa elinsiirrännäistä © Reporters

EU esittää yhteisiä standardeja elinluovutuksille ja -siirroille.

Noin 56 000 ihmistä odottaa tällä hetkellä elinsiirtoa EU:ssa. Joka päivä keskimäärin 12 ihmistä kuolee sopivaa siirrännäistä odottaessaan.

Näiden synkkien tilastojen valossa komissio haluaa lisätä elinluovutuksia English muun muassa edistämällä luovutuksia EU-maiden välillä. Jotkin maat välittävät jo elimiä keskenään, mutta tällaiset järjestelyt ovat harvinaisia.

Komissio ehdottaa myös EU:n laajuisia standardeja elinluovutuksille ja -siirroille vähentääkseen eri järjestelmien eroja, jotka saattavat vaarantaa turvallisuuden ja vaikeuttavat sopivien luovuttajien etsintää ja elinten jakelua.

Elinsiirtoja koskevan komission lainsäädäntöehdotuksen tavoitteena on perustaa järjestelmä, jolla taataan siirtoelinten jäljitettävyys, sekä vakavia haittavaikutuksia koskeva raportointijärjestelmä. Tarkoituksena on myös, että jokaiseen jäsenmaahan perustetaan tai nimetään viranomainen, joka varmistaa EU-standardien noudattamisen.

Elinsiirtojen määrä vaihtelee huomattavasti maasta toiseen. Espanjassa tehdään noin 35 elinluovutusta miljoonaa asukasta kohden, Romaniassa vähemmän kuin yksi. Useimmissa EU-maissa kysyntä on merkittävästi suurempi kuin tarjonta huolimatta siitä, että elinluovutusten määrä on lisääntynyt tasaisesti viime vuosina. 15–30 % potilaista kuolee ennen kuin heille löydetään sopiva siirrännäinen. Pelkästään vuonna 2006 EU:ssa kuoli 5 500 ihmistä siirtoelintä odottaessaan. Suurin tarve on sydän-, keuhko-, munuais-, maksa- ja haimasiirteistä.

Miksi elinluovutukset ovat joissakin maissa yleisempiä kuin toisissa? Yksinkertaista vastausta ei ole. Osittain kyse on järjestelyjen toimivuudesta. Eri maiden välillä on eroja elinten rekisteröitiin ja jakeluun sovellettavissa menetelmissä.

Erot johtuvat myös resursseista. Eräät maat panostavat merkittävästi luovuttajien etsimiseen. Toisilla mailla, erityisesti monilla uusilla EU-mailla, ei ole kunnollisia valmiuksia elinsiirtojen kaltaisiin vaativiin toimenpiteisiin. Eroja on myös luovuttajien suostumuksen saamiseen vaadittavissa oikeudellisissa menettelyissä sekä elinluovutuksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä koskevissa asenteissa. Monet eivät esimerkiksi olisi valmiita suostumaan elinten ottamiseen kuolleilta läheisiltään. Britanniassa luovutuksen kieltäisi 42 % omaisista, Portugalissa vain 6 %.

Elinsiirtoja koskevassa komission toimintasuunnitelmassa pyritään vastaamaan näihin haasteisiin toimilla, joiden tavoitteena on helpottaa elinten löytymistä ja välitystä, lisätä tietoisuutta elinluovutuksista ja parantaa kansallisten ohjelmien organisointia. Suunnitelmalla pyritään myös edistämään elinluovutuskoordinaattoreiden asemaa terveydenhuollossa.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä