Διαδρομή πλοήγησης

Δώρισε ένα όργανο, σώσε μια ζωή - 08/12/2008

Άνθρωπος μεταφέρει μόσχευμα οργάνου σε κιβώτιο© Reporters

Η ΕΕ καταρτίζει κοινά πρότυπα για δωρεές οργάνων και μεταμοσχεύσεις.

Σήμερα, 56.000 περίπου ασθενείς σε όλη την ΕΕ περιμένουν για μια εγχείριση μεταμόσχευσης. Κάθε μέρα δώδεκα απ' αυτούς πεθαίνουν περιμένοντας τη δωρεά ενός οργάνου.

Με βάση τα ανησυχητικά αυτά στατιστικά στοιχεία, η Επιτροπή επιδιώκει να αυξήσει τις δωρεές οργάνων English , μεταξύ άλλων, ενθαρρύνοντας τις χώρες της ΕΕ να ανταλλάσσουν συχνότερα όργανα μεταξύ τους. Αν και μερικές χώρες το κάνουν ήδη, αυτό είναι σπάνιο.

Η Επιτροπή προτείνει, επίσης, τη θέσπιση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων για τις δωρεές οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις με στόχο την εξάλειψη των μεγάλων αποκλίσεων που υπονομεύουν την ασφάλεια και δυσχεραίνουν τη διαδικασία ανεύρεσης δωρητών και χορήγησης οργάνων.

Το σχέδιο νόμου θεσπίζει ένα σύστημα για τον εντοπισμό οργάνων και την κοινοποίηση περιπτώσεων ασθενών που υπέστησαν σοβαρές επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση. Προβλέπει, επίσης, τον διορισμό εθνικών αρχών που θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ.

Τα ποσοστά δωρεάς οργάνων ποικίλλουν σημαντικά ανάμεσα στις διάφορες χώρες- από 35 περίπου δωρεές ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους στην Ισπανία σε κάτω από μία δωρεά ανά ένα εκατομμύριο στη Ρουμανία. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά, παρά τη σταθερή αύξηση των δωρεών τα τελευταία χρόνια. Το 15% έως 30% των ασθενών πεθαίνουν προτού να βρεθεί ένας συμβατός δότης. Μόνο το 2006, 5.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους περιμένοντας να βρεθεί το σωτήριο μόσχευμα, συνήθως για ένα από τα ακόλουθα πέντε όργανα: την καρδιά, τους πνεύμονες, τα νεφρά, το συκώτι και το πάγκρεας.

Δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε γιατί υπάρχουν περισσότεροι δωρητές σε μια χώρα απ'ό,τι σε μια άλλη. Ως ένα βαθμό, είναι θέμα οργάνωσης. Οι χώρες ακολουθούν διαφορετικές μεθόδους καταχώρισης και χορήγησης οργάνων.

Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι πόροι που διατίθενται για τον σκοπό αυτό. Ορισμένες χώρες διαθέτουν σημαντικούς πόρους για τον εντοπισμό δωρητών. Άλλες, κύριως οι νέες χώρες της ΕΕ, δεν διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για εξαιρετικά δύσκολες εγχειρίσεις, όπως οι μεταμοσχεύσεις. Άλλοι παράγοντες είναι οι αποκλίσεις όσον αφορά τη νομική διαδικασία για τη συναίνεση του δότη και οι διαφορές νοοτροπίας σχετικά με τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δωρεά οργάνων. Για παράδειγμα, πολλοί δεν θέλουν να δωρίσουν τα όργανα των αγαπημένων τους προσώπων, αν και το ποσοστό των αρνήσεων είναι πολύ υψηλότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο (42%), απ' ό,τι στην Πορτογαλία (6%).

Το σχέδιο της Επιτροπής αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα, προτείνοντας μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αναζήτησης και της ανταλλαγής οργάνων, στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τη δωρεά οργάνων και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση εθνικών προγραμμάτων. Επιδιώκει επίσης την προώθηση του ρόλου των συντονιστών των δωρητών οργάνων ανάμεσα στο νοσοκομειακό προσωπικό.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι