Sti

Bliv organdonor – og vær med til at redde liv! - 08/12/2008

Mand, der leverer et organ til transplantation i en boks © Reporters

EU arbejder på fælles standarder for organdonation og -transplantation.

Omkring 56 000 personer i EU venter i øjeblikket på en transplantation. Hver dag dør 12 af dem, mens de venter på et donororgan.

På baggrund af disse skræmmende statistikker arbejder Kommissionen på at øge antallet af organdonationer English , bl.a. ved at få EU-landene til regelmæssigt at udveksle donororganer. Nogle lande gør det allerede, men det hører til sjældenhederne.

Kommissionen foreslår også fælles EU-standarder for organdonation og -transplantation for at imødegå store uligheder, der underminerer sikkerheden ved forløbet og gør det vanskeligere at søge efter donorer og at tildele organerne.

Lovforslaget indfører en ordning for organers sporbarhed og indberetning af tilfælde, hvor patienter har haft en alvorlig reaktion efter transplantationen. Der skal desuden udpeges ansvarlige på nationalt plan, som skal sikre, at EU-standarderne overholdes.

Antallet af organdonationer varierer betydeligt fra land til land. I Spanien er der ca. 35 donationer pr. million indbyggere, hvorimod der er under 1 pr. million indbyggere i Rumænien. I de fleste EU-lande er efterspørgslen langt større end udbuddet – på trods af en kraftig stigning i antallet af donationer i de seneste år. 15-30 % af patienterne dør, inden der findes en egnet donor. Alene i 2006 døde 5 500 personer, der ventede på et nyt organ. De fleste venter på et af følgende organer: hjerte, lunger, nyrer, lever eller bugspytkirtel.

Hvorfor er der så store forskelle fra land til land i antallet af organdonorer? Der findes ikke noget enkelt svar. Til en vis grad er det et spørgsmål om tilrettelæggelse. Landene har hver deres måde at registrere og tildele organer på.

Ressourcer spiller også en rolle. Nogle lande bruger mange ressourcer på at søge efter donorer. Andre – særligt de nye EU-lande – er dårligt rustede til meget komplicerede operationer som transplantationer. Derudover kan en del af svaret ligge i forskellige juridiske procedurer for donorsamtykke og forskellige etiske holdninger til organdonation. Mange finder det svært at donere organer fra nære afdøde slægtninge. F.eks. afslår 42 % af de pårørende i Storbritannien, mens tallet i Portugal kun er 6 %.

Med den nye plan tages der fat på disse udfordringer ved at gøre det lettere at søge efter og udveksle organer, oplyse om organdonation og sørge for, at de nationale programmer tilrettelægges bedre. Hospitalsansatte opfordres desuden til at påtage sig rollen som transplantationskoordinator.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links