Навигационна пътека

Мъж, доставящ трансплант на орган в кутия © Репортери

ЕС повдига въпроса за общи стандарти за донорство и трансплантация на органи.

Понастоящем около 56 000 души в ЕС чакат да им бъде направена трансплантация. Всеки ден 12 от тях умират преди да са получили съответния орган.

Предвид тази мрачна статистика, Комисията се стреми към повишаване на донорството на органи English , включително чрез установяване на по-редовен обмен на органи между държавите-членки на ЕС. Някои държави вече извършват такъв обмен, но това е по-скоро рядко явление.

Освен това Комисията предлага европейски стандарти за донорство и транспланти с цел предотвратяване на големите различия, които застрашават безопасността и усложняват търсенето на донори и разпределението на органи.

В проектозакона се предвижда изграждането на система за проследяване на органи и докладване за случаите на сериозни реакции на пациенти след трансплантация. В него ще бъде предвидено също и определянето на национални компетентни органи, които да гарантират съответствието с европейските стандартИ.

Нивата на донорство на органи варира силно в различните държави — от около 35 дарени органа на милион души в Испания до по-малко от един на милион в Румъния. В повечето европейски държави търсенето значително надхвърля предлагането, въпреки трайното покачване на даряването на органи през последните години. Между 15 % и 30 % от пациентите умират преди да бъде намерен подходящ донор. Само през 2006 г. са починали 5 500 души, чакащи транспланти, най-често за един от петте органа: сърце, бели дробове, бъбреци, черни дробове или панкреас.

Защо хората в някои страни даряват повече, отколкото в други? Няма лесен отговор. До известна степен е въпрос на организация. Държавите имат различни методи за регистриране и разпределяне на органи.

Ресурсите също са от значение. Някои държави отделят значителни ресурси за търсенето на донори. Други - особено новоприетите държави-членки на ЕС - не са добре оборудвани за извършване на сложни операции като трансплантациите. Други фактори са различията в правните процедури за съгласие на донора и в отношението по етичните въпроси, свързани с донорството на органи. Например много хора не приемат идеята за даряване на органи на техни покойни близки, но нивото на отказ е много по-високо в Обединеното кралство (42 %), отколкото в Португалия (6 %).

За справяне с тези предизвикателства в плана се предвиждат мерки, чрез които да се улесни търсенето и обмена на органи, да се повиши осведомеността относно донорството и да се организират по-добре националните програми. Планът има за цел също и да подчертае значимостта на определянето на координатори за донорството сред болничния персонал.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки