Sökväg

Allt fler dör av överdos - 06/11/2008

En afghansk pojke samlar mjölksaft från vallmon på ett opiumfält © Reporters

Heroin är fortfarande EU:s största drogproblem.

Antalet människor som dör av överdos har ökat i de flesta EU-länder de senaste åren, vilket ökar oron för att mer heroin kommer in på den europeiska marknaden. Heroinet i Europa kommer till största delen från opiumodlingar i Afghanistan, som under 2006 och 2007 producerade rekordstora mängder opium.

Ökningen har i allmänhet inte varit så stor, men det är ändå en förändring jämfört med början av 2000-talet då antalet dödsfall i överdos minskade.

Antalet dödsfall av överdos ökade i EU-länderna till 6 873 år 2005 – från 6 780 år 2004 och 6 350 år 2003. Det vanligaste är överdos av heroin, som länge varit den främsta dödsorsaken bland ungdomar, framför allt bland män i städerna.

De högre dödstalen är bara ett av flera oroande tecken. EU:s organ för narkotikakontroll – EMCDDA English – nämner också i sin årsrapport om narkotikamissbruk i Europa English att antalet heroinbeslag ökat och att fler missbrukare söker behandling. Detta går helt emot tidigare bedömningar om att Europas heroinproblem höll på att minska.

Drogmissbruket är fortfarande mycket utbrett, men det verkar som om vi går in i en mer stabil fas. Runt 2 miljoner ungdomar i Europa har provat amfetamin det senaste året, och ungefär 2, 5 miljoner har provat ecstasy. Ökningen har åtminstone avstannat eller kanske rentav minskat något.

Användningen av kokain fortsätter att öka. Runt 3,5 miljoner unga européer (15–34 år) har använt drogen det senaste året. Cannabis (marijuana och hasch) är fortfarande favoritdrogen, men dess popularitet tycks minska. Ungefär 17 miljoner européer (7 %) har använt cannabis det senaste året, och cirka en fjärdedel av dessa regelbundet.

Det är svårt att säga exakt hur många heroinmissbrukare det finns i Europa. Enligt EMCDDA är det någonstans mellan 1,3 till 1,7 miljoner människor i EU och Norge som använder opiumderivat (morfin och heroin) och syntetiska droger med liknande effekt.

Även om cannabis är betydligt vanligare än heroin, utgör heroin fortfarande EU:s största drogproblem sett till hälsorelaterade och sociala kostnader. Heroin är inte bara extremt beroendeframkallande och lätt att överdosera. Det bidrar också till smittspridning av hiv och hepatit C genom smittade sprutor.

EU:s narkotikakontroll är en av världens främsta. Men inför EU:s nya handlingsplan mot narkotika DeutschEnglishfrançais (2009–2012), behövs ännu bättre kunskap om de utmaningar som väntar.

Europas narkotikaproblem

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar