Navigointipolku

Huumekuolemat lisääntyvät Euroopassa - 06/11/2008

Afgaanipoika kerää unikoiden maitiaisnestettä oopiumiviljelmällä © Reporters

Heroiini on EU:ssa edelleen pahin ongelmahuume.

Huumeiden yliannostuksesta aiheutuvat kuolemat ovat lisääntyneet viime vuosina useimmissa EU-maissa. Eniten tappaa on heroiini, jonka tarjonnan arvioidaan lisääntyneen Euroopassa. Suurin osa Euroopassa myytävästä heroiinista on peräisin Afganistanin unikkoviljelmiltä, jotka tuottivat vuosina 2006–2007 ennätysmäärän oopiumia.

Useimmissa EU-maissa huumekuolemat eivät ole lisääntyneet merkittävästi, mutta kasvu on kuitenkin huomattavaa verrattuna vuosikymmenen alkuun, jolloin yliannostuskuolemien määrä oli yleisesti laskussa.

EU:ssa kirjattiin 6 873 yliannostuskuolemaa vuonna 2005 – vuonna 2004 tapauksia oli 6 780 ja vuonna 2003 puolestaan 6 350. Useimmiten kuoleman aiheutti heroiini, joka on jo pitkään ollut yksi yleisimmistä nuorten, erityisesti kaupunkilaismiesten kuolinsyistä Euroopassa.

Euroopan huumeongelmaa kartoittavassa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) English vuosiraportissa English todetaan myös, että heroiinitakavarikot ovat lisääntyneet ja että hoitoon hakeutuu entistä enemmän käyttäjiä. Tämä on ristiriidassa aiempien arvioiden kanssa, joiden mukaan heroiiniongelmat olisivat vähenemässä Euroopassa.

Huumeita käyttää Euroopassa edelleen ennätysmäärä ihmisiä, mutta kasvu on pysähtymässä. Noin 2 miljoonaa eurooppalaisnuorta kokeili viime vuonna amfetamiineja ja noin 2,5 miljoonaa ekstaasia. Määrät näyttävät olevan vakiintumassa tai jopa vähenemässä.

Kokaiinin käyttö lisääntyy edelleen: sitä käytti viime vuonna Euroopassa arviolta 3,5 miljoonaa nuorta aikuista (15–34-vuotiaat). Kannabis (marihuana ja hasis) on edelleen yleisimmin käytetty huume, mutta sen suosio tuntuu vähenevän. Viime vuonna kannabista käytti noin 17 miljoonaa eurooppalaista eli 7 % väestöstä. Heistä noin neljännes oli säännöllisiä käyttäjiä.

Euroopan heroiininkäyttäjien tarkkaa määrää on vaikea arvioida. EMCDDA:n arvion mukaan EU:ssa ja Norjassa on 1,3–1,7 miljoonaa oopiumijohdannaisten (morfiini ja heroiini) ja vaikutukseltaan vastaavien synteettisten huumeiden käyttäjää.

Vaikka kannabiksen käyttäjiä on huomattavasti enemmän kuin heroiinin käyttäjiä, heroiini aiheuttaa EU:ssa edelleen eniten ongelmia niin terveyden kuin yhteiskunnallisten kustannustenkin kannalta. Heroiini aiheuttaa voimakasta riippuvuutta, ja yliannostuksen vaara on suuri. Lisäksi HIV ja C-hepatiitti leviävät saastuneiden neulojen välityksellä.

Huumeidenkäytön valvontakapasiteetti on Euroopassa maailman kehittyneimpiä. Uutta huumeidenvastaista toimintasuunnitelmaa DeutschEnglishfrançais (2009–2012) valmisteltaessa EU:n on kyettävä entistäkin paremmin ymmärtämään tulevaisuuden haasteita.

Euroopan huumeongelma

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä