Navigatsioonitee

Uimastite üledoosid võtavad üha rohkem elusid - 06/11/2008

Afganistani poiss kogub oopiumipõllul moonidelt vaiku © Reporters

Heroiin kujutab endast jätkuvalt ELi suurimat uimastiprobleemi.

Viimastel aastatel on uimastite üledoosi tõttu surevate eurooplaste arv enamikes ELi liikmesriikides kasvanud. See omakorda tekitab muret, et Euroopa turule võib tee leida üha rohkem heroiini. Enamus Euroopas leiduvast heroiinist on pärit Afganistani mooniväljadelt, mis tootsid aastatel 2006 ja 2007 rekordkoguse oopiumi.

Enamikes riikides ei ole surmajuhtumite arvu kasv väga suur, kuid on siiski märkimisväärne, kui võrrelda käesoleva aastakümne algusega, mil üledoosist põhjustatud surmajuhtumid olid vähenemas.

Üledoosist tingitud ELi riikides registreeritud surmajuhtumite arv kasvas 2005. aastal 6873ni. 2004. aastal oli kõnealune number 6780 ja 2003. aastal 6350. Enamus sellistest surmajuhtumitest on põhjustatud heroiinist, mis on juba kaua olnud Euroopa noorte (eelkõige linnades elavate noormeeste) hulgas peamiseks surma põhjuseks.

Suurenenud surmajuhtumite arv on vaid üks murettekitavatest märkidest. Oma iga-aastases aruandes ebaseaduslike uimastite tarbimse kohta English nimetab ka Euroopas uimastialast järelevalvet teostav Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) English üha suuremate heroiinikoguste konfiskeerimist ja ravi otsivate sõltlaste kasvavat hulka. See kummutab eelmised hinnangud, mille kohaselt Euroopa heroiiniprobleem oli lahenemas.

Üldiselt on uimastite tarbimine jätkuvalt väga levinud, kuid näib, et Euroopa jaoks on algamas stabiilsem periood. Ligikaudu kaks miljonit noort eurooplast on viimase aasta jooksul proovinud amfetamiine ning ligikaudu 2,5 miljonit on proovinud ecstasy't. Kõnealused näitajad on halvimal juhul jäänud samale tasemele või võivad isegi tähendada üldist vähenemist.

Kokaiini tarbimine on jätkuvalt tõusuteel. Hinnanguliselt proovis eelmisel aastal kõnealust uimastit ligikaudu 3,5 miljonit noort eurooplast vanuses 15–34. Kanep (marihuaana ja hašiš) on jätkuvalt eelistatud uimasti, kuid selle populaarsus on vähenemas. Ligikaudu 17 miljonit eurooplast (7%) on viimase aasta jooksul kanepit tarbinud, neist üks neljandik korrapäraselt.

Heroiinitarbijate arvu on raske öelda. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse hinnangul tarvitab ELis ja Norras oopiumist saadud uimasteid (morfiini ja heroiini) ning samasuguse mõjuga sünteetilisi uimasteid 1,3–1,7 miljonit inimest.

Kuigi kanepitarvitajaid on palju rohkem, on heroiin tervishoiu- ja sotsiaalkulude tõttu jätkuvalt ELi suurimaks uimastiprobleemiks. Lisaks kergesti sõltuvust tekitavale ja üledoosi esile kutsuvale mõjule soodustab heroiin ka HIVi ja C-hepatiidi levikut. Mõlemad kõnealused haigused võivad nakkusega kokku puutunud nõelte kaudu edasi kanduda.

Uimastialase järelevalve võimalused Euroopas on maailma mastaabis ühed arenenumad. Praegu, mil EL valmistub uue Euroopa Liidu narkootikumidealase tegevuskava DeutschEnglishfrançais (2009–2012) rakendamise alustamiseks, on vaja veelgi paremat ülevaadet eesseisvatest väljakutsetest.

Euroopa uimastiprobleem

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad