Ścieżka nawigacji

Lasom grozi zagłada - 17/10/2008

Zwęglone i nadal palące się drzewa po pożarze lasu na Sumatrze (Indonezja) © Reporters

UE zamierza ograniczyć nielegalny import drewna.

Co roku nielegalny wyrąb pustoszy miliony hektarów lasów. Większość drewna trafia do Europy – jednego z największych na świecie rynków wyrobów drewnianych, takich jak tarcica, sklejka czy meble, a około 20 proc. tego importu pochodzi z nielegalnych źródeł.

Dotychczas UE wspierała dobrowolne działania English mające ograniczyć nielegalny wyrąb drzew. Jednak zgodnie z nowym wnioskiem legislacyjnym importerzy będą mieli obowiązek podjęcia określonych kroków, aby upewnić się, że drewno zostało legalnie pozyskane. Nowe rozporządzenie będzie także miało zastosowanie do producentów drewna w UE, gdzie również zdarzają się przypadki nielegalnego wyrębu.

Nielegalny wyrąb drzew wyrządza szkody środowisku naturalnemu, przyspiesza wylesianie, utratę różnorodności biologicznej English i powoduje zmiany klimatu. Wylesianie odpowiada za 20 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych.

Problem staje się coraz poważniejszy. Obecnie ponad połowa całości nielegalnego wyrębu odbywa się w ekologicznie wrażliwych regionach – w dorzeczu Amazonki, Afryce Środkowej i Azji Południowo-Wschodniej. W niektórych krajach ta nielegalna działalność jest tak rozpowszechniona, że znacznie przewyższa legalną produkcję drewna.

Problem wylesiania ma być głównym tematem zbliżających się międzynarodowych rozmów w sprawie zmian klimatu. Komisja proponuje wprowadzenie światowego systemu, mającego na celu nagradzanie rozwijających się krajów za ograniczenia emisji gazów cieplarnianych osiągnięte dzięki powstrzymaniu procesu wylesiania Englishfrançais .

Nielegalny wyrąb drzewa stanowi problem nie tylko w dziedzinie środowiska naturalnego. Prowadzi on do wyniszczenia zasobów naturalnych i pozbawia ludność tubylczą i lokalną możliwości zatrudnienia i środków do życia. Sprzyja korupcji i przestępczości zorganizowanej, a zyski często są przeznaczane na finansowanie regionalnych konfliktów zbrojnych.

Poza tym zjawisko to powoduje miliardowe straty w dochodach budżetów krajowych i osłabia konkurencyjność legalnej działalności związanej z wyrębem, zarówno w krajach importujących, jak i eksporujących.

Walka z nielegalnym wyrębem oraz handlem nielegalnie pozyskanym drewnem – projekty wspierane przez UE English .

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki