Kruimelpad

De bossen verdwijnen - 17/10/2008

Nasmeulend hout na een aangestoken bosbrand in Sumatra, Indonesië © Reporters

De EU neemt harde maatregelen tegen de invoer van illegaal gekapt hout.

Ieder jaar gaan miljoenen hectaren regenwoud verloren door illegale houtkap. Het meeste hout komt terecht in Europa, een van de grootste markten voor houtproducten zoals timmerhout, multiplex en meubelen. Ongeveer 20% van het hout dat wordt geïmporteerd, is illegaal gekapt.

Tot nu toe heeft de EU alleen vrijwillige maatregelen English tegen die onwettige praktijken gepromoot. Maar nu is er een wetsvoorstel dat importeurs verplicht om te controleren of het hout legaal is. Die regels zouden ook gelden voor houtproducenten in de EU waar in enkele landen ook illegale houtkap is gerapporteerd.

Ongecontroleerd kappen zorgt voor ernstige milieuschade, het versnelt de ontbossing, het ondermijnt de biodiversiteit English en draagt bij tot de klimaatverandering. De ontbossing alleen al is goed voor ongeveer 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

En de problemen worden steeds groter. Meer dan de helft van de onwettige houtkap gebeurt nu in kwetsbare regio's – het Amazonegebied, Centraal-Afrika en Zuidoost-Azie. In sommige landen op zo'n grote schaal dat de illegale productie groter is dan de legale.

De ontbossing wordt een prioriteit bij de komende internationale onderhandelingen over klimaatverandering. De Commissie wil een internationale regeling die ontwikkelingslanden beloont als zij de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen door de ontbossing aan banden Englishfrançais te leggen.

Illegale houtkap is niet alleen een probleem voor het milieu. Het berooft de oorspronkelijke bewoners van werk en inkomsten. En het stimuleert corruptie en georganiseerde criminaliteit, waarvan de opbrengsten vaak weer voor regionale oorlogen worden gebruikt.

Bovendien lopen regeringen miljarden aan inkomsten mis en wordt het concurrentievermogen van de legale houthandel, zowel in de exporterende als importerende landen, ernstig ondermijnd.

Welke projecten steunt de EU in de strijd tegen illegale houtkap en houthandel English ?

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links