Naršymo kelias

Miškų naikinimas - 17/10/2008

Rūkstantys medžių nuodėguliai sudegintame Sumatros (Indonezija) miške  © Reporters

ES pradeda griežtesnę kovą su neteisėtai paruoštos medienos importu.

Dėl neteisėtos medienos ruošos kasmet sunaikinami milijonai akrų miškų. Didelė dalis medienos importuojama į Europą – vieną iš didžiausių pasaulio medienos produktų (pvz., pjautinės medienos, faneros ir baldų) rinkų. Maždaug 20 % šių importuojamų produktų pagaminti iš neteisėtai nukirstų medžių.

Iki šiol ES skatino savanoriškai English kovoti su neteisėtu miško kirtimu. Tačiau pagal naują siūlomą teisės aktą importuotojai privalėtų imtis tam tikrų veiksmų, kad patikrintų, ar mediena paruošta teisėtai. Šis reglamentas būtų taikomas ir ES medienos gamintojams, nes gaunama pranešimų apie neteisėtą medienos ruošą kai kuriose šalyse.

Neteisėtos medienos ruošos pasekmės – aplinkos niokojimas, greitėjantis miškų nykimas, biologinės įvairovės English mažėjimas ir klimato kaita. Maždaug 20 % pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidaro dėl miškų naikinimo.

Ši problema vis aštrėja. Daugiau kaip pusė visos medienos šiuo metu ruošiama itin pažeidžiamuose regionuose: Amazonės baseine, Centrinėje Afrikoje ir Pietryčių Azijoje. Kai kuriose šalyse neteisėta medienos ruoša taip paplitusi, kad neteisėtai pagaminama daug daugiau medienos produkcijos negu teisėtai.

Miškų naikinimas turėtų būti būsimųjų tarptautinių derybų dėl klimato kaitos prioritetinis klausimas. Komisija siūlo pasaulinio masto sistemą, kaip atlyginti besivystančioms šalims, pristabdžiusioms miškų naikinimą Englishfrançais ir taip sumažinusioms šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidarymą.

Dėl neteisėtos medienos ruošos kenčia ne vien aplinka. Dėl jos vietos gyventojai netenka darbo ir išteklių, didėja korupcija ir organizuotas nusikalstamumas, o iš jo gaunamomis lėšomis dažnai finansuojami regioniniai karai.

Be to, Vyriausybės negauna milijardų eurų pajamų, o importuojančiose ir eksportuojančiose šalyse neteisėtos medienos ruošos veikla trukdo teisėtai tuo besiverčiantiems asmenims konkuruoti.

Kova su neteisėta medienos ruoša ir su prekyba neteisėtai paruošta mediena. ES remiami projektai English.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos