Navigointipolku

Laiton puunkorjuu kuriin - 17/10/2008

Poltettua metsää Sumatralla Indonesiassa  © Reporters

EU haluaa pysäyttää laittomasti hakatun puutavaran tuonnin.

Laiton puunkorjuu tuhoaa joka vuosi miljoonia hehtaareita metsää. Suuri osa puutavarasta päätyy Eurooppaan, joka on yksi suurimmista puutuotteiden, kuten sahatavaran, vanerin ja puuhuonekalujen, markkinoista. Noin 20 % tuonnista koostuu laittomasti hakatusta puutavarasta.

Tähän asti EU on pyrkinyt edistämään vapaaehtoisia toimia English laittoman puunkorjuun torjumiseksi. Uuden asetusehdotuksen mukaan puutavaran tuojien olisi varmistettava, että puutavara on korjattu laillisesti. Asetus koskisi myös EU:ssa toimivia puutavaran tuottajia, sillä myös joissakin EU-maissa on havaittu laitonta puunkorjuuta.

Laiton puunkorjuu tuhoaa ympäristöä, nopeuttaa metsien häviämistä, vähentää biologista monimuotoisuutta English ja kiihdyttää ilmastonmuutosta. Noin 20 % maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä johtuu metsien häviämisestä.

Ongelma on yhä pahenemassa. Yli puolet puunkorjuusta tapahtuu ilmastonmuutokselle altteimmilla alueilla: Amazonin alueella, Keski-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Eräissä maissa laiton puunkorjuu on niin yleistä, että sen määrä ylittää huomattavasti laillisen tuotannon.

Metsien vähenemisen odotetaan olevan yksi tulevien ilmastonmuutosneuvottelujen pääaiheista. Komissio on ehdottanut maailmanlaajuista ohjelmaa, jossa kehitysmaat pyrkisivät hidastamaan metsiensä nykyistä häviämisvauhtia Englishfrançais ja saisivat vastineeksi tiettyjä etuja kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisen perusteella.

Laiton puunkorjuu ei ole ainoastaan ympäristöongelma. Se myös vähentää alkuperäiskansojen ja paikallisen väestön mahdollisuuksia työntekoon ja omien luonnonvarojen hallintaan. Laiton puunkorjuu ruokkii myös korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Kaupasta saatuja varoja käytetään usein alueellisten sotien rahoittamiseen.

Lisäksi laiton puunkorjuu aiheuttaa valtioille miljardien eurojen tulonmenetyksiä ja heikentää puutavara-alan laillisten toimijoiden kilpailukykyä sekä viejä- että tuojamaissa.

Laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän laittomasti korjatun puutavaran kaupan estäminen – EU:n tukemat hankkeet English.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä