Navigatsioonitee

Kaduvad metsad - 17/10/2008

Metsatulekahju järel hõõguvad puud Sumatras, Indoneesias © Reporters

EL võtab rangeid meetmeid ebaseaduslike puittoodete impordi tõkestamiseks.

Ebaseadusliku metsaraie tõttu hävitatakse igal aastal miljoneid aakreid metsa. Suur osa puidust jõuab Euroopasse, mis on maailma suurim saematerjali, vineeri ja mööbli turg. Umbes 20 % kõnealusest impordist pärineb ebaseaduslikult langetatud puudest.

Siiani on EL edendanud vabatahtlikku tegevust English ebaseadusliku metsaraie peatamiseks. Kuid uue õigusakti ettepaneku kohaselt peaksid importijad võtma teatavaid meetmeid, et teha kindlaks puidu seaduslik päritolu. Asjaomane määrus kehtiks ka ELi puidutootjate suhtes – mõnede ELi riikide puhul on teatatud ebaseaduslikust metsaraiest.

Ebaseaduslik metsaraie mõjub keskkonnale laastavalt, kiirendades metsade hävitamise protsessi, bioloogilise mitmekesisuse English kadumist ja kliimamuutusi. Metsade hävitamisega tekitatakse umbes 20 % ülemaailmsest kasvuhoonegaaside heitkogusest.

Ning sellega probleemid veel ei piirdu. Enam kui pool kogu raiest teostatakse haavatavates piirkondades – Amazonase piirkonnas, Kesk-Aafrikas ning Kagu-Aasias. Mõnedes riikides on ebaseaduslik metsaraie nii ohjeldamatu, et see ületab kaugelt seadusliku puidutootmise.

Metsade hävimine on eeldatavasti eelseisvate kliimamuutust käsitlevate rahvusvaheliste läbirääkimiste põhiteema. Komisjon teeb ettepaneku ülemaailmse kava vastuvõtmiseks, et tunnustada arengumaid, kes saavutavad kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise metsade hävinemise peatamise Englishfrançais kaudu.

Ebaseaduslik metsaraie ei ole vaid probleem keskkonna jaoks. See röövib põlisrahvastelt ja kohalikelt inimestelt töökohad ja vahendid. See toidab samuti korrputsiooni ja organiseeritud kuritegevust, millest saadava kasumiga rahastatakse sageli piirkondlikke sõdasid.

Ebaseaduslik metsaraie tähendab valitsustele miljardeid eurosid saamata jäänud tulu ning kahjustab seadusliku metsaraiega seotud toiminguid nii importivates kui ka eksportivates riikides.

Võitlus ebaseadusliku metsaraie ja seeläbi saadud puiduga kauplemise vastu – ELi toetatavad projektid English.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad