Διαδρομή πλοήγησης

Η εξαφάνιση των δασών - 17/10/2008

Καύση δέντρων μετά από πυρκαγιά για τον καθαρισμό του δάσους στη Σουμάτρα της Ινδονησίας  © Reporters

Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα κατά των εισαγωγών παράνομης ξυλείας.

Η παράνομη υλοτομία καταστρέφει εκατομμύρια στρέμματα δάσους κάθε χρόνο. Το μεγαλύτερο μέρος της ξυλείας καταλήγει στην Ευρώπη, μια από τις μεγαλύτερες αγορές οικοδομικής ξυλείας, κόντρα-πλακέ, ξυλείας για έπιπλα και άλλων προϊόντων ξύλου. Το 20% περίπου αυτών των εισαγωγών προέρχεται από δέντρα που έχουν κοπεί παράνομα.

Μέχρι σήμερα η ΕΕ στήριζε την προαιρετική δράση English για τη μείωση της παράνομης υλοτομίας. Σύμφωνα όμως με νέα νομοθετική πρόταση, οι εισαγωγείς οφείλουν πλέον να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα για να βεβαιώνονται ότι η ξυλεία είναι νόμιμη. Ο κανονισμός θα εφαρμόζεται επίσης σε παραγωγούς ξυλείας σε χώρες της ΕΕ, όπου έχουν αναφερθεί περιπτώσεις παράνομης υλοτομίας.

Η παράνομη υλοτομία είναι ολέθρια για το περιβάλλον, καθώς επιταχύνει την αποδάσωση, την απώλεια βιοποικιλότητας English και την αλλαγή του κλίματος. Η αποδάσωση ευθύνεται για το 20% περίπου των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

Η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς περισσότερο από το 50% της υλοτομίας πραγματοποιείται σήμερα σε ευάλωτες περιοχές όπως η λεκάνη του Αμαζονίου, η Κεντρική Αφρική και η Νοτιοανατολική Ασία. Σε ορισμένες χώρες η παράνομη υλοτομία έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με αποτέλεσμα να ξεπερνά τη νόμιμη παραγωγή ξυλείας.

Η αποδάσωση θα αποτελέσει προτεραιότητα στις προσεχείς διεθνείς συζητήσεις για την αλλαγή του κλίματος. Η Επιτροπή προτείνει ένα συνολικό σχέδιο επιβράβευσης των αναπτυσσομένων χωρών που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με τον περιορισμό της αποδάσωσης Englishfrançais.

Η παράνομη υλοτομία δεν είναι απλώς ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Στερεί από τους ιθαγενείς και τους ντόπιους θέσεις απασχόλησης και πόρους και παράλληλα ενισχύει τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα αποφέροντας κέρδη τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά για τη χρηματοδότηση περιφερειακών πολέμων.

Κοστίζει επίσης στις κυβερνήσεις δισεκατομμύρια ευρώ από απώλειες εισοδημάτων και αποδυναμώνει τον ανταγωνισμό στον τομέα της υλοτομίας, τόσο στις χώρες εισαγωγής όσο και εξαγωγής.

Καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του εμπορίου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας - Σχέδια χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ English.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι