Sti

Red skovene! - 17/10/2008

Ulmende træer efter brand for at rydde skov i Sumatra, Indonesien  © Reporters

EU vil slå hårdt ned på ulovlig træimport.

Ulovlig skovhugst ødelægger hvert år flere millioner hektar skov. En stor del af dette træ ender i Europa – et af verdens største markeder for træprodukter som tømmer, krydsfiner og møbler. Omkring 20 % af denne import stammer fra ulovligt fældede træer.

EU har hidtil anvendt frivillige ordninger English for at dæmme op for den ulovlige skovhugst. Men med det nye lovforslag tvinges importører til at kontrollere, at der er tale om lovligt træ. Reglerne skal også gælde for træproducenter i EU, hvor der er rapporteret om ulovlig skovhugst i nogle lande.

Ulovlig skovhugst forårsager miljøskader, fremskynder afskovningen og fører til tab af biodiversitet English og klimaændringer. Afskovningen alene er årsag til ca. 20 % af de samlede udledninger af drivhusgas.

Og problemet bliver kun værre. Over halvdelen af al skovhugst foregår nu i sårbare regioner – Amazonas, det centrale Afrika og Sydøstasien. I nogle lande er ulovlig skovhugst blevet så udbredt, at det langt overgår den lovlige træproduktion.

Afskovning forventes at få høj prioritet i de kommende internationale forhandlinger om klimaændringer. Kommissionen foreslår en global ordning, som skal belønne udviklingslandene for at nedbringe deres udledning af drivhusgasser ved at mindske afskovningen Englishfrançais.

Ulovlig skovhugst er dog mere end et miljøproblem. Indfødte og lokale folk bliver berøvet deres job og ressourcer. Det giver også anledning til korruption og organiseret kriminalitet – og udbyttet går ofte til at finansiere regionale krige.

Endvidere mister regeringerne milliarder af euro i indtægter, og konkurrenceevnen for lovlig skovhugst undermineres i både import- og eksportlandene.

Bekæmpelse af ulovlig skovhugst og handel med ulovligt fældet træ – projekter med EU-støtte English.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links