Cesta

Mizející lesy - 17/10/2008

Doutnající stromy po mýcení lesa pomocí požáru na Sumatře © Reporters

EU zakročuje proti nezákonnému dovozu dřeva.

Nelegální těžbou dřeva se ročně ničí miliony hektarů lesa. Většina tohoto dřeva končí v Evropě, která je jedním z největších světových trhů dřevěných výrobků, jako jsou hranoly, překližky a nábytek. Okolo 20 % tohoto dovozu pochází ze stromů, které byly pokáceny nelegálně.

Unie doposud podporovala dobrovolnou činnost English na omezení nelegální těžby dřeva. Avšak podle nového návrhu právních předpisů budou dovozci muset potvrzovat legální původ dřeva. Nařízení by se rovněž týkalo zpracovatelů dřeva v EU, protože nelegální těžba dřeva byla zaznamenána i v některých členských státech.

Nelegální těžba dřeva ničí životní prostředí, urychluje odlesňování, ztrátu biodiverzity English a změnu klimatu. Odlesňování způsobuje okolo 20 % celosvětových emisí skleníkových plynů.

A problém se ještě zhoršuje. Více než polovina veškeré těžby dřeva probíhá v současné době v ohrožených oblastech – v povodí Amazonky, ve střední Africe a v jihovýchodní Asii. V některých zemích je nelegální těžba dřeva natolik rozbujelá, že daleko převyšuje legální zpracování dřeva.

Očekává se, že odlesňování bude hlavním tématem při nadcházejících mezinárodních jednáních o změně klimatu. Komise navrhuje celosvětový plán na odměňování rozvojových zemí za snižování skleníkových plynů prostřednictvím zmírnění odlesňování Englishfrançais .

Nelegální těžba dřeva není pouze problémem pro životní prostředí. Připravuje rovněž domorodé a místní obyvatelstvo o pracovní místa a zdroje a podporuje korupci a organizovaný zločin. Zisky z nich se často používají k financování místních válek.

Vlády tak ztrácejí miliardy eur na příjmech a snižuje se tím konkurenceschopnost legální těžby dřeva jak v zemích, které dřevo dovážejí, tak v těch, které ho vyvážejí.

Projekty boje proti nelegální těžbě dřeva a obchodu s takovým dřevem, které mají podporu EU English .

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy