Navigatsioonitee

Piiriülesed sisseostud - 08/10/2008

Euro sümboliga arvutiklahv

Tarbijatele antakse kavandatavate kogu ELi hõlmavate ostueeskirjadega suuremad õigused.

Ostjad ja jaemüüjad on ikka veel ettevaatlikud teistes ELi liikmesriikides (eelkõige Internetis) kauplemise osas. Osaliselt tuleneb see oma õiguste ja kohustuste vähesest tundmisest – ELi liikmesriikides on eeskirjad ikka veel väga erinevad. Tarbijad kardavad, et neil ei ole välismaal sisseoste tehes pettuste vastu kaitset. Jaemüüjad ei taha võtta riske ja kanda kulusid, mis kaasnevad erinevate seaduste järgimisega.

Kavandatava õigusaktiga English asendatakse neli praegust õigusakti ning see hõlmab kõiki ostu sooritamisega seotud aspekte: tootekirjeldust, lepingutingimusi, kättetoimetamist, tagastamist, parandustöid, garantiisid ja tühistamisi.

Mõnes riigis juba kehtivad samaväärsed kaitsemeetmed, kuid uute eeskirjade alusel oleksid tarbijad kogu ELis veelgi paremini kaitstud. Eeskirjad oleksid kasulikud ka kauplejatele, kes saaksid nõuete täitmiseks vajalike kulude osas märkimisväärselt kokku hoida.

Hinnavõrdlus erinevate ELi riikide vahel näitab, et eri riikides sisseoste teha on kasulik. Näiteks pakkus suur elektroonikatoodete jaemüüja ühte ja sama digitaalkaamerat Ühendkuningriigis 198 euro, Iirimaal 254 euro, Belgias 276 euro ja oma Soome veebisaidil 306 euro eest. Samasugused erinevused esinevad ka iPodide, parfüümide, mööbli, autode ja riiete puhul.

„Meil on vaja kogu ELis kehtestada õigused, mis toimiksid sarnaselt julgestusvõrguga, et inimesed saaksid rahuliku südamega ja turvaliselt oste sooritada,” ütles ELi tarbijavolinik Meglena Kuneva.

Lisaks tarbijate kaitsmisele julgustaksid uued eeskirjad jaemüüjaid uusi turge avastama. ELi uuringu English kohaselt ei müü ligikaudu 80% jaemüüjatest oma kaupu teises riigis asuvatele tarbijatele. Siiski kaaluks enamik neist seda eeskirjade standardimise korral.

Nad jäävad ilma võimalikust ülisuurest turuosast. Ligikaudu 150 miljonit kodanikku, mis moodustab ühe kolmandiku ELi rahvaarvust, teeb sisseoste Internetis. Kuigi praeguseni ostab üksnes 30 miljonit neist kaupu väljaspoolt asukohariigi piire, moodustab selline iga-aastane müük siiski kokku 24 miljardit eurot.

Uute eeskirjade alusel:

  • nõutakse, et kaubad toimetataks kohale 30 päeva jooksul
  • antakse tarbijatele 14-päevane järelemõtlemisaeg, mille jooksul võib ostu tühistada (raha makstakse tagasi 30 päeva jooksul)
  • keelustatakse ebaõiglased lepingutingimused
  • kehtestatakse ühised eeskirjad Interneti-oksjonite osas ja suurendatakse kaitset survet avaldavate müügitavade eest
  • võimaldatakse praaktoodete puhul kasutada standardmenetlust.

 

27 ELi liikmesriiki ja Euroopa Parlament peavad eeskirjad heaks kiitma.

Tarbijaõigused – täiendav teave

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad