Διαδρομή πλοήγησης

Πλήκτρο ηλεκτρονικού υπολογιστή με το σύμβολο του ευρώ

Περισσότερα δικαιώματα για τους καταναλωτές χάρη σε κανόνες που προτείνει η Επιτροπή για τις αγορές στην Ευρώπη.

Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έμποροι διστάζουν ακόμη να συναλλάσσονται, ιδίως ηλεκτρονικά, με ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό συμβαίνει εν μέρει διότι δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς οι κανόνες εξακολουθούν να ποικίλλουν στην ΕΕ. Οι καταναλωτές φοβούνται ότι δεν έχουν προστασία σε περιπτώσεις απάτης αν πραγματοποιήσουν τις αγορές τους στο εξωτερικό, ενώ οι έμποροι δεν είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τους κινδύνους και το κόστος συμμόρφωσης με νόμους άλλων χωρών.

Η προτεινόμενη νομοθεσία English αντικαθιστά τέσσερις ισχύοντες νόμους και καλύπτει όλες τις πτυχές της αγοράς: πληροφορίες για προϊόντα, συμβατικούς όρους, παράδοση, επιστροφές προϊόντων και χρηματικών ποσών, επιδιορθώσεις, εγγυήσεις και ακυρώσεις.

Αν και ορισμένες χώρες διαθέτουν ήδη παρόμοιες διασφαλίσεις, οι νέοι κανόνες προστατεύουν καλύτερα τους καταναλωτές σε όλη την ΕΕ, ενώ οι έμποροι ωφελούνται επίσης καθώς εξοικονομούν σημαντικά ποσά από το κόστος συμμόρφωσης.

Μια ματιά στις τιμές σε όλη την Ευρώπη αποδεικνύει ότι οι αγορές μετά από σύγκριση τιμών και προϊόντων συμφέρουν. Μεγάλο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, για παράδειγμα, πωλούσε πρόσφατα την ίδια ψηφιακή κάμερα έναντι 198 ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 254 ευρώ στην Ιρλανδία, 276 ευρώ στο Βέλγιο και 306 ευρώ στον φινλανδικό δικτυακό του τόπο. Τέτοιες διαφορές διαπιστώνονται και για τα iPods, τα αρώματα, τα είδη επίπλωσης, τα αυτοκίνητα και τα είδη ένδυσης.

"Χρειαζόμαστε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας των δικαιωμάτων ώστε οι καταναλωτές να έχουν την ασφάλεια που χρειάζονται για να κάνουν ήσυχοι τις αγορές τους συγκρίνοντας τιμές και προϊόντα", δήλωσε η Επίτροπος καταναλωτών, Μεγκλένα Κούνεβα.

Εκτός από το ότι θα προστατεύουν τους καταναλωτές, οι κανόνες αναμένεται ότι θα ενθαρρύνουν τους εμπόρους να εξερευνούν νέες αγορές. Σύμφωνα με έρευνα English της ΕΕ, το 80% περίπου των εμπόρων δεν πωλεί προϊόντα σε καταναλωτές που βρίσκονται σε άλλες χώρες. Αν όμως είχε τυποποιηθεί η νομοθεσία, οι περισσότεροι θα ήταν πρόθυμοι να αναπτύξουν τέτοιου είδους δραστηριότητα.

Χάνουν συνεπώς μια δυνητικά τεράστια αγορά: περίπου 150 εκατομμύρια πολίτες, το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ, κάνουν τις αγορές τους στο Διαδίκτυο και παρά το ότι σήμερα μόνο 30 εκατομμύρια καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα σε άλλες χώρες, αυτός ο κύκλος εργασιών αντιστοιχεί σε 24 δις ευρώ ετησίως.

Οι νέοι κανόνες:

  • επιβάλλουν την παράδοση των εμπορευμάτων εντός 30 ημερών
  • δίνουν στους καταναλωτές προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών για την ακύρωση μιας αγοράς (και 30 ημερών για την επιστροφή του καταβληθέντος αντιτίμου)
  • απαγορεύουν τους αθέμιτους συμβατικούς όρους
  • καθορίζουν κοινούς κανόνες για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και αυξάνουν την προστασία για τις πωλήσεις "υπό πίεση"
  • προβλέπουν ενιαία διαδικασία σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων.

 

Οι κανόνες πρέπει να εγκριθούν από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δικαιώματα των καταναλωτών - περισσότερες πληροφορίες

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι