Sökväg

Nya regler om bekämpningsmedelsrester ska öka livsmedelssäkerheten - 03/09/2008

Traktor besprutar grödor med växtskyddsmedel

Den 1 september inför EU nya enhetliga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel.

De nya gränsvärdena ska skydda konsumenterna och underlätta handel och import. Enligt folkhälsokommissionär Androulla Vassiliou måste livsmedel som produceras eller importeras i ett EU-land vara säkra för konsumenter i hela EU.

Vi exponeras för bekämpningsmedel när små halter i skördade grödor till slut hamnar i våra livsmedel. För att minimera exponeringen och undvika oacceptabla hälsorisker får halterna inte överskrida vissa gränsvärden.

Lagstiftningen om bekämpningsmedelsrester English täcker runt 1 100 bekämpningsmedel i jordbruket inom och utanför EU. I lagstiftningen fastställs gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i en lång rad produkter – allt från kött, mjölk, grönsaker och frukt till nötter, kryddor och djurfoder. Gränsvärdena gäller både färska och bearbetade produkter. Vid behov används särskilda koncentrations- och utspädningsfaktorer.

Tidigare gällde EU-gränsvärden för vissa bekämpningsmedel och nationella gränsvärden för andra. Bekämpningsmedelsrester som överskred gränsvärdena i ett land kunde alltså vara acceptabla i ett annat. För vissa bekämpningsmedel fanns inga gränsvärden alls. Den bristande samordningen skapade oklarhet hos både företag och konsumenter.

De nya gränsvärdena tar hänsyn till de mest sårbara gruppernas behov, exempelvis barn och foster. En viktig princip är att livsmedelssäkerheten ska ha företräde framför växtskyddets intressen.

EU-länderna ska verkställa lagstiftningen, medan kommissionen ska se till att reglerna följs. Vilka gränsvärden som gäller för olika bekämpningsmedel och grödor kan du läsa i kommissionens databas för bekämpningsmedelsrester English på Internet.

Faktablad om bekämpningsmedelsrester English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar