Navigacijska pot

Nova pravila glede uporabe pesticidov za zagotovitev varnosti hrane - 03/09/2008

Traktor škropi poljščine s pesticidi

Od 1. septembra veljajo po vsej Evropski uniji nova pravila za enotne mejne vrednosti ostankov pesticidov v živilih.

Novi standardi naj bi zagotavljali varstvo potrošnikov ter olajšali trgovino in uvoz. „Živila, proizvedena v eni od državi članic ali uvožena vanjo, morajo biti varna za potrošnike v vseh državah članicah EU,“ je pojasnila komisarka za zdravje Androulla Vassiliou.

Pesticidom smo izpostavljeni, ko se njihovi ostanki skupaj s hrano znajdejo na naših krožnikih. Zato smo za zmanjšanje izpostavljenosti in preprečitev nesprejemljivih zdravstvenih tveganj določili mejne vrednosti teh ostankov.

Evropska uredba o mejnih vrednostih ostankov pesticidov English zajema približno 1 100 pesticidov, ki se uporabljajo v kmetijstvu na ozemlju EU ali zunaj nje. V Uredbi so navedene mejne vrednosti ostankov za najrazličnejše proizvode, kot so denimo meso, mleko, zelenjava, sadje, oreški, začimbe, krma in drugo. Mejne vrednosti se uporabljajo za sveže in predelane proizvode in so prilagojene razredčevanju ali koncentriranju.

Prej je mejne vrednosti za nekatere pesticide določala EU, za druge pa so bile odgovorne države članice. Ostanki pesticidov, ki so presegali mejno vrednost v eni državi, so bili sprejemljivi v drugi državi, za nekatere pesticide pa mejnih vrednosti sploh ni bilo. Pomanjkanje enotne ureditve je begalo tako trgovce kot potrošnike.

Nove mejne vrednosti upoštevajo potrebe najbolj ranljivih skupin ljudi, kot so dojenčki in otroci. Pomembno načelo je, da ima varnost hrane prednost pred varstvom rastlin.

Vlade držav članic so odgovorne za izvajanje uredbe, Komisija pa bo spremljala upoštevanje teh predpisov. Mejne vrednosti posameznih pesticidov so na voljo v spletni zbirki podatkov o ostankih pesticidov English Evropske komisije.

Informativni list o ostankih pesticidov English .

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave